Direct naar hoofdinhoud

Projecten

Onze projecten

Geselecteerde filters
Scherm_AerolinPhoto-1941

Vooroeversuppleties Nederlandse Kust

In de periode 2014 – 2016 staan diverse vooroeversuppleties aan de Nederlandse Kust op het programma. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

2c65d240db

Ligplaatsen Calandkanaal

De opdrachtgever, Havenbedrijf Rotterdam, wenst vanuit nautische veiligheid de bestaande boeienligplaatsen 82 en 83 te vervangen voor ULCC ligplaatsen op afmeer- en trospalen.

f80a3f5a83

Pilot Verticaal Zanddicht Geotextiel

Delen van de dijk tussen Hagestein en Opheusden kampen met ‘piping’. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte onder de dijk ontstaan waardoor de dijk kan bezwijken.

16-05-12-HPZ

Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Sterke kustlijn, recreatieve meerwaarde. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Petten en Camperduin voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De opdrachtgever wilde een veilig ontwerp met veel zand en meerwaarde voor natuur en recreatie. Boskalis Nederland versterkte de kust met 35 miljoen m3 zand uit zee en benutte dit zand meteen voor recreatie en toerisme.

Project_sheet_A4_Delft_Schiedam

A4 Delft - Schiedam

Boskalis Nederland werkt aan de A4 van Delft naar Schiedam in opdracht van Rijkswaterstaat. Na 40 jaar komt met de aanleg van dit laatste deel een einde aan het publieke debat over de wenselijkheid van deze nieuwe weg.

N201_Aansluitingen_A4

N201 Aansluitingen A4

Het project 'Aansluitingen A4' was onderdeel van het Masterplan N201+. Met dit deelproject is de capaciteit van en naar de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Het was een uitdagend project door de complexiteit van de kruispunten, de aanleg van fly-overs en de integratie van de disciplines beton, wegen en elektro (inclusief het Dynamisch Verkeersmanagement).