Direct naar hoofdinhoud

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen. Deze primaire en secundaire grondstoffen gebruiken we zelf in onze projecten. We verhandelen ze ook aan externen. Onze adviseurs kennen de kaart van Nederland als het gaat om grondposities. Zij begeleiden de inname en afzet van grondstoffen op onze projecten. Ze zijn specialisten als het gaat om milieuwet- en regelgeving.

Vragen over handel of milieu?

Ons specialisme Grondstoffen is het aanspreekpunt voor alle vragen over handel en milieuadvies met betrekking tot grondstoffen. Onze grondstoffencoördinators en grondstoffenadviseurs zijn bereikbaar via 078-20 65 000 of grondstoffen@boskalis.com.

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.