Direct naar hoofdinhoud

CO2 prestatieladder

We zijn ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze milieu-impact essentieel is voor het behoud van schone oceanen, rivieren en van onze waterrijke gebieden. We spannen ons in om de negatieve effecten te beheersen, voor het verbeteren van de positieve en het ontwikkelen van technische en infrastructurele oplossingen.

In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om CO2-bewust handelen te stimuleren.

Boskalis_wij_gaan_voor_duurzaam.jpg

CO2-bewust certificaat, rapportages en plannen op bedrijfsniveau

Documentenoverzicht

CO2-certificaat niveau 5
 

CO2-Reductiedoelstellingen en plan van aanpak

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update mid 2022

Scope 3 analyse meest materiële emissies Boskalis Nederland

5A3 scope 3 analyse ketenpartners
 

Rapportages: emissie inventaris alsmede voortgang inclusief doelstellingen

Voortgangsrapportage en CO2 footprint mid 2022

Voortgangsrapportage en CO2 footprint 2021

CO2 footprint en voortgangsverslag mid 2021

CO2 Footprint en voortgangsverslag (heel) 2020

Voortgang ketelanalyse transport 2022

Ketenanalyse Geleiderails 2022

Ketenanalyse Geleiderails 2022 - uitgebreid

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

Voortgang ketenanalyse transport zandhandel 2021

Ketenanalyse Breuksteen

Voortgang ketenanalyse Breuksteen 2020

Voortgang ketenanalyse Breuksteen 2021
 

Initiatieven CO2 Prestatieladder

Initiatievenoverzicht 2022

Green Deal Duurzaam GWW 2.0: https://www.duurzaamgww.nl/

Green Deal Het nieuwe draaien: https://greendealhetnieuwedraaien.nl

Green Deal Betonakkoord: https://www.greendeals.nl › betonakkoord-krijgt-vorm

Dutch Coastline Challenge: https://debouwcampus.nl/vraagstukken/kustlijnzorg                    

Via links vindt u de initiatieven waar Boskalis Nederland deelneemt of die Boskalis Nederland geïnitieerd heeft in het kader van CO2-Prestatieladder.

Projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel

Samenvatting projecten (2020)

Samenvattingen projecten (2021)

Samenvattingen projecten (2022)

Archief

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update 2021

Boundary en scope 1 en 2 emissies (2020)

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update 2020  

CO2 Footprint en voortgangsverslag (heel) 2018

CO2 Footprint en voortgangsverslag (mid) 2019

CO2 Footprint en voortgangsrapportage (heel) 2019 

CO2 Footprint en voortgangsverslag (mid) 2020

Communicatie participatie initiatieven

CO2 voortgangsrapportage 2017

Ketenanalyse lassealer

AEC Bodemas samenvatting

Energiemanagement actieplan

Boundary en CO2

Boundary en scope 1 en 2 emissies

CO2-Beleidsdoelstellingen en energiemanagentactieplan

Samenvatting projecten  

Rangorde meest materiële scope 3 emissies

Strategisch plan scope 3 emissies