Direct naar hoofdinhoud

CO2 prestatieladder

We zijn ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze milieu-impact essentieel is voor het behoud van schone oceanen, rivieren en van onze waterrijke gebieden. We spannen ons in om de negatieve effecten te beheersen, voor het verbeteren van de positieve en het ontwikkelen van technische en infrastructurele oplossingen.

In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om CO2-bewust handelen te stimuleren.

Boskalis_wij_gaan_voor_duurzaam.jpg

CO2-bewust certificaat, rapportages en plannen op bedrijfsniveau

Documentenoverzicht

BKN CO2 bewust certificaat niveau 5

CO2-Reductiedoelstellingen en plan van aanpak

5A3 scope 3 analyse ketenpartners 2022

Scope 3 analyse meest materiële emissies Boskalis Nederland 


Rapportages: emissie inventaris alsmede voortgang inclusief doelstellingen

Samenvattingen 2023

Voortgangsrapportage en CO2 footprint mid 2023

Voortgangsrapportage en CO2 footprint 2022

Ketenanalyse Geleiderails Voortgangsrapportage

Ketenanalyse damwanden BKN 2023

Voortgangsrapportage en CO2 footprint mid 2022

Voortgangsrapportage en CO2 footprint 2021

CO2 footprint en voortgangsverslag mid 2021

Ketenanalyse Geleiderails 2022

Ketenanalyse Geleiderails 2022 - uitgebreid


Initiatieven CO2 Prestatieladder

Initiatievenoverzicht CO2 prestatieladder 2023

Initiatievenoverzicht 2022

Green Deal Duurzaam GWW 2.0: https://www.duurzaamgww.nl/

Green Deal Het nieuwe draaien: https://greendealhetnieuwedraaien.nl

Green Deal Betonakkoord: https://www.greendeals.nl › betonakkoord-krijgt-vorm

Dutch Coastline Challenge: https://debouwcampus.nl/vraagstukken/kustlijnzorg                    

Via links vindt u de initiatieven waar Boskalis Nederland deelneemt of die Boskalis Nederland geïnitieerd heeft in het kader van CO2-Prestatieladder.

Projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel

Samenvattingen projecten (2022)

Archief

Samenvatting projecten (2020)

Samenvattingen projecten (2021)

Initiatievenoverzicht 2022

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

Voortgang ketenanalyse transport zandhandel 2021

Voortgang ketelanalyse transport 2022

5A3 scope 3 analyse ketenpartners

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update mid 2022

Rangorde meest materiële scope 3 emissies

Strategisch plan scope 3 emissies