Direct naar hoofdinhoud

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud. Boskalis Nederland onderscheidt zich met de kwaliteitsborging van asfalt, van ontwerp en uitvoering tot en met de onderhoudsfase. Dat is onze toegevoegde waarde.

De top in asfalt

Boskalis Nederland heeft een eigen asfaltlaboratorium. Ons QRS-lab behoort tot de top 3 van Nederland en is voorzien van de nieuwste apparatuur.

Hier meten we de mechanische eigenschappen van asfalt en bitumen, zoals stijfheid, vermoeiings- en vervormingsweerstand. We ontwikkelen voor elke toepassing het juiste asfaltmengsel. We leggen naast grote ook veel kleinere wegen en zijn dé partner voor meerjarig onderhoud. 

We verzorgen en borgen kwaliteit van ontwerp tot oplevering. 

  • engineering
  • ontwerp
  • realisatie
  • onderhoud 

Enkele innovatieve asfaltprojecten:


Boskalis Nederland is een van de partners in Pavement Information Modelling (PIM). Dit is een initiatief van acht grote wegenbouwbedrijven in Nederland. Zij hebben met elkaar een nieuwe digitale standaard in asfalt ontwikkeld. 

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.