Direct naar hoofdinhoud

We houden Nederland veilig

Wij beschermen Nederland tegen het water. We zorgen dat alle inwoners droge voeten houden. Dat doen we door het versterken van zeedijken. En door rivierbescherming. Of het opspuiten van zand voor de kust. Bij de Zandmotor leggen golven, getij en wind zelf het zand op de juiste plek. Met als doel: afkalving van de duinen tegengaan.

Zeedijkversterking

  • Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl – we maken hier 12 kilometer dijk hoger, breder en sterker EN aardbeving bestendig.
  • Markermeerdijken – als deze dijken straks weer aan de veiligheidseisen voldoen, kunnen  1,2 miljoen Noord-Hollanders hier weer veilig achter leven, wonen en werken.
  • Waddenzeedijk Texel – een sterkere dijk en drie nieuwe gemalen. 


Rivierbescherming

  • Kampereilanden - ruimte voor de IJssel
  • Grensmaas - extra ruimte voor de Maas om water op te slaan
  • IJsseldelta - zomerbedverlaging en een bypass in de IJssel in het kader van Ruimte voor de Rivier.


Veiligheid en meer natuur

  • Hondsbossche en Pettemer Zeewering - laat zien tegen dat bescherming tegen zeewater en de aanleg van nieuwe natuur en ruimte voor recreatie goed samen gaan.