Direct naar hoofdinhoud

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken. Zo zorgen we dat Nederlanders droge voeten houden.

Ervaren in waterbescherming

Boskalis Nederland ontwerpt, bouwt en onderhoudt dijken en waterkeringen. We houden vaarwegen op diepte en verbreden rivieren zodat het water vrij kan blijven stromen. Wij werken altijd met zorg voor de natuur. Soms gaat waterbescherming zelfs hand en hand met de aanleg van nieuwe natuur. 

Hoog waterniveau voorkomen

Door rivieren en kanalen te verbreden en dijken op te hogen, voorkomen we een te hoog waterniveau. Ook creëren we overstroomgebieden. Daarmee ontlasten we de rivieren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert Boskalis Nederland, in opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat, maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Onderhoudsbaggerwerken

Boskalis Nederland zorgt ervoor dat schepen probleemloos de Nederlandse wateren kunnen bevaren. Met onze superieure en milieuvriendelijke baggertechnieken houden we de vaarwegen op diepte. Zo is de bodem van het IJsselmeer verdiept door bruikbare grond weg te zuigen vanonder een laag onbruikbare grond. Ook voeren we saneringen uit. In Walcheren bijvoorbeeld, waar het Kanaal sterk vervuild was met koper.

Aanleg van sluizen

De combinatie Isala Delta legt een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en twee keersluizen aan. Ook binnen het combinatieproject Verbreding Wilhelminakanaal wordt een sluis aangelegd.

Landaanwinning

Het creëren van nieuw land heeft Boskalis wereldwijd beroemd gemaakt. Maar ook in Nederland winnen we land, niet alleen van de zee. Een mooi voorbeeld is de aanleg van het Centrumeiland van IJburg.

Recreatie en natuur

We verbeteren van het landschap door de aanleg van natuurgebieden. We creëren nieuw terrein voor onder andere wonen en recreatie. Dit doen we altijd met oog voor de natuur. Zoals op het project IJsseldelta. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Dat geldt ook voor de Afferdense en Deestse waarden

Ruimte voor de rivier

We zorgen ervoor dat rivierwater snel en veilig kan worden afgevoerd of opgevangen. Dit deden we bijvoorbeeld binnen het programma Ruimte voor de Rivier. We zijn trots op deze “typisch Nederlandse” expertise zoals hier in Deventer.

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.