Direct naar hoofdinhoud

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Kunstwerken met een grote K. Onze bruggen en viaducten vergroten niet alleen de mobiliteit maar zijn ook een blikvanger in het landschap. Het eigen ontwerpbureau van Boskalis Civiel zorgt voor ontwerp en engineering. Onze vakmensen tekenen voor een snelle uitvoering en strakke maar haalbare planning. En kiezen voor elk project het beste materiaal.

3 topvoorbeelden van ons werk: 

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.