Direct naar hoofdinhoud

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis. We staan over de hele wereld bekend als pionier en expert. Ook in Nederland zijn we de vertrouwde partner voor projecten waarvan baggeren deel uitmaakt.

Baggeren is een vast onderdeel van veel verschillende soorten van onze projecten zoals:

  • het onderhouden van havens en vaargeulen, zoals in de Rotterdamse haven
  • landwinning, zoals op het bijzondere natuurproject Marker Wadden
  • kustbescherming, zoals in het project de Zandmotor
  • rivieroeverbescherming, zoals in het project Afferdense en Deestse waarden.

Met ons multidisciplinaire bedrijf zijn we in staat zijn grootschalige, complexe projecten uit te voeren.

Door te blijven focussen op kosten, onze innovatieve aanpak, uitgebreide vloot en specialistische kennis van milieuvriendelijke baggertechnieken blijven we onze toppositie in baggeren behouden.

Met respect voor de omgeving
Bij het baggeren houdt Boskalis Nederland op alle manieren rekening met de omgeving. Bovendien zijn onze projecten vaak waardevol voor de omgeving. Neem het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar we een lagune hebben gecreëerd en een stuk strand hebben aangelegd.

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.