Direct naar hoofdinhoud

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet. We zijn specialist in die projecten waar in korte tijd een groot volume moet worden verzet. We werken met net zoveel inzet aan dijkenwerken en het ontgraven van bouwkuipen als aan complexere stenenwerken, grote saneringen en de aanleg van nieuwe natuur.

Earthmoving and Mining (EMM) staat bij Boskalis Nederland voor het

  • management van grote, complexe en logistiek ingewikkelde grondwerken
  • een vernieuwende manier van werken
  • grondverzet in binnen- en buitenland
  • een hoge productie, ook bij grote volumes.

Voorbeelden van onze EMM-projecten zijn het ontgraven van bouwkuipen, complexere stenenwerken, grote saneringen, open pit mijnbouw, grondverzet bij aanlandingen en het innoveren van grondverzetmaterieel.

Operationele perfectie

Onze afdeling Earth Moving and Mining staat voor operationele perfectie. We zoeken altijd naar een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor onze klanten. Onze specialisten werken nauw samen met  onze klant en met onze collega's die werken als ontwerpers en surveyers en bij onze technische dienst.

Onze opdrachtgevers waarderen de integrale service in het hele bouwproces, onze kwaliteitszorg en garantie.

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.