Direct naar hoofdinhoud

Overnachtingshaven Spijk

Herinrichting oeverzone Spijk. Een nieuwe overnachtingshaven aan de Boven-Rijn bij Spijk, vlakbij Lobith. 

Binnenvaartschippers hebben net als chauffeurs af en toe rust nodig. Tussen Tiel en de Duitse grens is nu geen gelegenheid om veilig af te meren. Op deze drukke scheepvaartroute lossen we in opdracht van Rijkswaterstaat het tekort aan overnachtingsplaatsen op door de bouw van een nieuwe overnachtingshaven. 

De uiterwaard met voornamelijk agrarische percelen wordt een diepe haven die plaats biedt aan vijftig binnenvaartschapen van 135 meter lang. De nieuwe overnachtingshaven die we bouwen, krijgt tien afmeersteigers waaronder een auto-afzetsteiger, een speciale steiger voor 190 meter lange duwbakken en twee steigers voor kegelschepen met een brandbare of chemische lading. Elke steiger wordt volledig opgeleverd, van walstroom tot brandweervoorzieningen. Inmiddels is begonnen met het ontgraven van de grondlaag. We zijn daarbij gestuit op een grondlaag die interessant is voor archeologisch onderzoek. 

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor oeverbescherming en de steenbekleding van de haven en de twee havendammen. Via een Best Value aanbesteding zijn we als Boskalis geselecteerd als partij met de beste mensen voor een multidisciplinair project waaronder grond-, weg- en waterbouw, afmeervoorzieningen en technische installaties. Naast de havenwerkzaamheden gaan we ook het omliggende projectgebied inrichten met oog op bereikbaarheid, natuurontwikkeling en recreatie. 

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.