Direct naar hoofdinhoud

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Wij zijn trots om aan te kondigen dat we de definitieve opdracht hebben gekregen voor de N516 Thorbeckeweg van onze opdrachtgever AVANT (Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg). AVANT is een samenwerking tussen Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Oostzaan, Gemeente Zaanstad en Provincie Noord-Holland.

De N516 Thorbeckeweg is een cruciale toegangsweg voor Zaanstad. De huidige infrastructuur voldoet nu niet aan de toekomstige verkeersvraag. Aankomende jaren gaan wij in samenwerking met AVANT onder andere een onderdoorgang ter hoogte van de Vijfhoek, een fietsbrug, fietstunnel, en de verbreding van de N516 plus de kruispunten realiseren.

Het waarborgen van de verkeersdoorstroming is tijdens de realisatie van essentieel belang. Gedurende de bouwperiode kan het verkeer op de N516 Thorbeckeweg, het openbaar vervoer en fietsers langs de werkzaamheden hun weg vervolgen. Hiervoor hebben we een inventieve fasering voorgesteld.
Het aankomende jaar zullen we ons richten op het ontwerp, vergunningen en voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 2025 start de daadwerkelijke realisatie van het project.

We zijn ontzettend enthousiast over dit project en kijken uit naar een prettige samenwerking met AVANT. Verdere informatie: zie ook www.thorbeckeweg.nl

Bron: AVANT

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.