Direct naar hoofdinhoud

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Het contract is een D&C-contract (Design & Construct), en omvat de capaciteitsuitbreiding van de verzorgingsplaats met een hoogwaardige inrichting, innovatieve initiatieven en het beheer tot eind 2026. Wij zullen de eerst zes maanden intensief samenwerken met RWS aan het ontwerp, waarbij we ons richten op innovaties op het gebied van GWW (grond-, weg- en waterbouw), energie en klimaat.

De opdracht past binnen de innovatieopgave van het project InnovA58 van Rijkswaterstaat. Het project is uniek in Europa, omdat duurzame innovaties ‘buiten’ getest worden, onder alle weersomstandigheden en met dagelijks verkeer dat gebruik maakt van de A58. InnovA58 omvat 4 proeftuinen waar Rijkswaterstaat duurzame innovaties voor de bouw & infra en een duurzame leefomgeving test: de verzorgingsplaats is er één van.

We zijn verheugd om deel uit te maken van dit unieke project en om te werken aan duurzame oplossingen voor de bouw en infrastructuur. En we kijken uit naar een prettige samenwerking met Rijkswaterstaat! Voor ons betekent duurzaamheid dat circulariteit, biodiversiteit & leefbaarheid, energie & emissies in de projecten en bedrijfsvoering in balans zijn. Wij dragen bij aan de duurzame ambities van opdrachtgevers door innovatief, efficiënter en slimmer te werken met behoud van productie en kwaliteit.

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.