Direct naar hoofdinhoud

OCE

Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd. Al onze OCE-medewerkers hebben een gedegen opleiding en beschikken over praktijkervaring. Zij zijn bevoegd voor het opsporen en tijdelijk veiligstellen van explosieven. Is op uw project Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) nodig? Neem contact op met onze experts.

In de Nederlandse (water)bodem liggen her en der nog explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  Waar nodig wordt bij de start van elk project de bodem onderzocht. Boskalis Nederland doet dit werk in eigen huis. Al onze OCE-medewerkers hebben een gedegen opleiding en beschikken over praktijkervaring. Zij zijn bevoegd voor opsporen en tijdelijk veiligstellen van explosieven. Het demonteren en afvoeren laten wij – conform de regels - over aan de deskundigen van de EOD.

Certificering

Boskalis Nederland is ook als organisatie OCE-gecertificeerd. Heeft u OCE-experts nodig voor uw project? Wij helpen u graag.

Boskalis Hirdes: specialist te water

Voor OCE werken wij volop samen met Boskalis Hirdes, ons Duitse zusterbedrijf dat is gespecialiseerd in opsporing te water. Handig voor bijvoorbeeld het uitwisselen van materieel en geavanceerde apparatuur.

Raamcontract

ADEDE en Boskalis Nederland namen samen het Raamcontract OCE-werkzaamheden aan. Begin 2017 was er het eerste project in de Wilhelminahaven in Dordrecht: het beveiligd baggeren van munitiehoudende baggerspecie. Op de bodem van de Wilhelminahaven bleek een grote hoeveelheid puin te liggen. Met daartussen een indrukwekkend arsenaal aan explosieven. 

Voorbeeldproject

Een ander mooi voorbeeldproject is de Sanering van het kanaal door Walcheren

Specialismen

Beton

Bruggen en viaducten, tunnels en kademuren. Boskalis Nederland ontwerpt en bouwt door heel Nederland.

Asfalt

De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn bepalend. Dat geldt voor zowel de aanleg van wegen als de kosten voor onderhoud.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen.

Groot Grondverzet

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet.

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis

Onderscheidend in design

Boskalis Nederland Ontwerp heeft een centrale rol in onze organisatie en bij elk van onze projecten.

Dijkwerken

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland onderhoudt en versterkt zowel zeedijken als rivierdijken.