Direct naar hoofdinhoud

Sanering Kanaal door Walcheren

Boskalis Nederland baggert het Kanaal door Walcheren, de Havens van Middelburg en Kanaal Oude Arne uit en verwijdert met koper vervuild slib uit het kanaal. De kopervervuiling komt van de voormalige Vitrite-fabriek die in de jaren ‘40 en ‘50 volgens vergunning proceswater heeft geloosd op het kanaal.

De sanering richt zich op het tegengaan van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en naar relatief schone delen. Hierdoor verbetert naar verwachting de waterkwaliteit en daar zal het ecosysteem in het hele Kanaal van profiteren. De vervuilde waterbodem vormt zo geen bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de gezondheid van de mens.

Speciaal materieel

Op en rond Walcheren en vooral in de stad Middelburg is in de Tweede Wereldoorlog stevig gevochten. Tijdens het saneren van het Kanaal stuitten we op niet gesprongen explosieven. Om de veiligheid van omwonenden en medewerkers te bewaken, is nieuw materieel ontwikkeld: de UXO-catcher. De oplossing van de UXO-catcher is dat de explosieven lang onder water blijven. Als ze dan zouden ontploffen, gebeurt dit onder water, waardoor de granaatscherven hun energie verliezen. De kraanmachine pakt een verdacht object op en doet het onder water in een bak. Volgt er toch een explosie, dan is alleen de knijper stuk. Via een onderwatersysteem komen de explosieven vervolgens in een gesloten ruimte die voor mortierengranaten, handgranaten en kogels “bommenproof” is. Deze cabine is door TNO doorgerekend waarbij ook testen zijn gedaan. In de gesloten ruimte  worden slib en metaal/bodemvreemde materialen van elkaar gescheiden.

Slib

Het slib wordt afgevoerd door leidingen naar beunbakken aan het einde van de haven, aan de overzijde van het kanaal. Na bezinking van baggerspecie wordt het overtollige proceswater gereinigd door toepassing van floculanten. Daarna wordt het verzamelde slib afgevoerd naar het slibdepot Hollandsch Diep. In totaal verwijderen we 177.000 kuub verontreinigde bagger.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.