Direct naar hoofdinhoud

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We zijn verheugd dit omvangrijke infraproject voor Rijkswaterstaat te mogen uitvoeren en daarmee een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Limburg. De toepassing van innovatieve oplossingen en een projectaanpak waarin leefbaarheid voor de omgeving en veiligheid voor onze medewerkers en de weggebruikers een centrale rol spelen waren onderscheidend bij de gunning. Met onze jarenlange expertise op het gebied van grondverzet, grondstoffen, wegenbouw en bouw van civiele kunstwerken kijkt ons team van gepassioneerde collega’s uit naar het uitvoeren van dit belangrijke project.”

Boskalis zal over een traject van circa 20 kilometer een structurele verbreding realiseren door de huidige weg met spitsstroken op te waarderen tot een snelweg met 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Als gevolg van de verbreding moeten 11 kruisende kunstwerken voor verkeer geheel worden vervangen. Tevens wordt de verbindingsboog van de A73 naar de A2 verbeterd en met de aanleg van faunapassages wordt de ecologische verbinding hersteld tussen nu nog versnipperde stukken natuur.

In zijn aanbieding was Boskalis onderscheidend door de focus op het beperken van de verkeershinder en de aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving zowel tijdens de bouw- als gebruiksfase. De fasering van de werkzaamheden zal naar verwachting bijdragen aan een veilige werkplaats, een goede doorstroming en daarmee een beperkte hinder voor het verkeer. Bij de aanleg staat het gebruik van duurzame bouwmaterialen en circulariteit centraal en zal op projectonderdelen emissieloos materieel worden ingezet. Ter vergroting van de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de Go-Barry, een mobiele op afstand bestuurbare wegafzetting die Boskalis in samenwerking met Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld.

A2 traject Het Vonderen en Kerensheide

De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland.. De snelweg bevindt zich in het smalste stukje van Nederland: van de Duitse tot Belgische grens is Nederland hier niet breder dan 4,8 kilometer.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.