Direct naar hoofdinhoud

Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Boskalis Nederland zoekt altijd naar de beste oplossing. Onze uitdagende duuzaamheidsambitie vertalen we in duurzame keuzes in plannen en uitvoering. Onze mensen ontwikkelen waar nodig innovatieve oplossingen.

Innovaties

In innovatie lopen we voorop. Of het nu gaat om een dijken- of baggerproject of om de toepassing van beton of asfalt: wij zetten onze ervaring in maar ontwikkelen ook nieuwe oplossingen.

Enkele voorbeelden van innovaties waar we trots op zijn:

Wegenbouw:

Een grote stap naar een duurzamere wegenbouw is het verlengen van de levensduur van de weg. Het asfaltlaboratorium van Boskalis Nederland ontwikkelde speciaal hiervoor twee innovatieve asfaltmengsels.

Onze inline pave is een sensatie in sneller en beter asfalteren. Het resultaat: minder hinder tijdens het werken aan de weg en minder onderhoud dus minder kosten.

Met onze mobiele grondpers voorkomen we waar hen kan verkeershinder als gevolg van transport van grondstoffen over de weg.

Dijkenwerken:

Verticaal zanddicht geotextiel is onze gepatenteerde methode tegen piping die we ontwikkelden met zusterbedrijf Cofra en onder andere toepasten voor Waterschap Rivierenland.

Baggeren:

De Beaudredge maakt ondergronds baggeren mogelijk, een unieke oplossing bij vervuild slib die we onder andere toepasten in Harderwijk.

De UXO-catcher is speciaal ontwikkeld om veilig een bodem te kunnen saneren waarin zich niet gesprongen explosieven bevinden. Met de UXO-catcher blijven de explosieven lang onder water blijven. Als ze dan ontploffen, gebeurt dit onder water, waardoor de granaatscherven hun energie verliezen. Via een onderwatersysteem komen de explosieven in een gesloten ruimte die “bommenproof” is. Dit pasten we onder andere toe op Walcheren.

Havenuitbreiding:

Voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven met Maasvlakte 2 ontvingen we de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs die wordt toegekend voor een innovatief waterbouwkundig werk.

Duurzaam

Boskalis Nederland heeft een pittige duurzaamheidsambitie. In de praktijk betekent dat onder andere dat we continu werken aan de reductie van CO2-uitstoot. We investeren in innovatief en duurzaam materieel. Daarnaast trainen we onze mensen in verantwoord gebruik van ons materieel en zuiniger draaien.

Ons bedrijf heeft al jaren trede 5 op de CO2-prestatieladder. Als medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur dragen we ons steentje bij aan een gezond leefklimaat in Nederland. Kijk eens bij ons project Marker Wadden en Strandeiland IJburg. Onze duurzame aanpak valt op. En maakt dat we projecten mogen uitvoeren met een bijzonder accent op duurzaamheid zoals N470 geeft energie.