Direct naar hoofdinhoud

Nieuwe Verbinding N69

Het project Nieuwe Verbinding N69 omvat de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de provinciale weg N69 ten zuiden van Valkenswaard en de snelweg A67 ter hoogte van Veldhoven, inclusief de realisatie van kunstwerken en de aanpassing van het bestaande wegennet. Duurzaamheid is op velerlei wijzen in dit project vormgegeven. Zowel bij de bouw, met een lage CO2-uitstoot, tijdens de energieneutrale gebruiksfase en wat betreft de leefomgeving met aandacht voor landschap, natuur en recreatie.

Veel doorgaand verkeer in de regio reed nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legde Boskalis Nederland voor de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg kreeg twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg kreeg stil asfalt en is landschappelijk goed ingepast. Er kwamen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. De nieuwe weg slingert door de waardevolle en kwetsbare landbouwgronden, bos- en natuurgebieden. Alle viaducten en bruggen zijn slank en ingetogen ontworpen en rondom de N69 zijn bijzondere gebiedsiconen toegevoegd die passen in de natuurlijke groene omgeving.

Video
In de video ‘N69: Groenste weg van Brabant’  is te zien hoe Boskalis Nederland werkte aan de Nieuwe Verbinding N69. 

Natuurlijke manier
De nieuwe provinciale weg loopt van de A67 bij Veldhoven tot de Luikerweg onder Valkenswaard ligt buiten de dorpen. Zo wordt de leefbaarheid voor de bewoners in de regio verbeterd. De Nieuwe Verbinding N69 is een weg die veilig is, prettig rijdt en op een natuurlijke manier in het landschap opgaat. Ontworpen met veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur, met verbindingen over, langs en onder de weg voor mens en dier. Bij de uitvoering van de werkzaamheden streefte Boskalis Nederland naar een reductie van de CO2-uitstoot door het materieel door de inzet van biobrandstof. Voor de realisatie van dit project is gebruik gemaakt van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen Boskalis.

Duurzame fietsbrug
In het tracé van de Nieuwe N69 is voor een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton bestaat uit hergebruikte grondstoffen waarbij geen cement wordt gebruikt. Geopolymeerbeton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75% schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Niet eerder werd een constructieve brug met voorgespannen geopolymeerbeton uitgevoerd. Deze fietsbrug is dan ook een belangrijke doorbraak in innovatiekracht om duurzamere betonconstructies te maken. 

Project Nieuwe Verbinding N69 won in 2021 de Betonprijs in de categorie Duurzame bouw.

Lees meer over de Nieuwe N69

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.