Nieuws

Onderdeel van Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van baggeren, offshore energy, inland infra, towage en salvage.

Boskalis corporate website

Ons Boskalis Nederland

Markermeerdijken

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en Boskalis Nederland als samenwerkingspartners de Markermeerdijken. Doel is dat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn.

Klik hier voor meer informatie