Direct naar hoofdinhoud

Groot variabel onderhoud A15

Rijkswaterstaat heeft het Groot Variabel Onderhoud A15 gegund aan Boskalis Nederland. Het gaat om de A15 tussen knooppunt Ridderkerk-zuid en knooppunt Deil, in beide richtingen. Voor dit project is de zogeheten ‘koploperaanpak’ toegepast. Hierbij worden bedrijven uitgedaagd om het onderhoud aan de wegen zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

De voorbereidende werkzaamheden voor het Groot Variabel Onderhoud starten in de zomer van 2024. Vanaf de zomer van 2024 wordt het asfalt vervangen, de bermen verlaagd en worden op diverse locaties geleiderail vervangen of hersteld. Daarnaast worden voegovergangen vervangen en reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen uitgevoerd. De werkzaamheden moeten volgens planning begin november 2024 zijn afgerond. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de zomer van 2024 leiden tot hinder voor het verkeer, onder meer met weekafsluitingen.

Aanbesteding Groot Variabel Onderhoud A15
De A15 is een belangrijke verkeersader. De hinderaanpak is daarom een belangrijk onderwerp geweest in de aanbesteding bij het bepalen van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Ook werden de aannemers uitgedaagd om duurzame asfaltmengsels aan te dragen voor de werkzaamheden. Boskalis Nederland is hierbij als winnaar uit de bus gekomen. De opdracht heeft een waarde van zo’n 23,5 miljoen euro.

David Vermeire, directeur projecten Boskalis Nederland: ‘Wij zijn trots dat we komend jaar met de koploperaanpak het groot onderhoud mogen uitvoeren aan de A15. Om veilig te kunnen werken hebben we de planning en fasering geoptimaliseerd. Tijdens de weekafsluitingen in de zomervakantie beperken wij met maatregelen op de omleidingsroutes de hinder voor de weggebruiker.
Met een slimme logistiek en duurzaam geproduceerd asfalt met hergebruikte materialen realiseren wij de meest duurzame aanpak.’

Silvia van Waardenburg, projectmanager Rijkswaterstaat ‘Samen sterk in duurzaamheid: met Boskalis Nederland als opdrachtnemer hebben wij vertrouwen in de koploperaanpak duurzame wegverharding. Onze uitdagingen zijn groot, maar met vertrouwen en toewijding zorgen we samen voor een veilige en bereikbare toekomst.’

Koploperaanpak duurzame wegverharding
Als grootste wegbeheerder van Nederland neemt Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid bij het behalen van de klimaatdoelen. We stappen daarom over op duurzame wegverharding, met de hoge kwaliteitsstandaard die we in Nederland gewend zijn. Onderweg naar klimaatneutraal en circulair werken, legt Rijkswaterstaat bij aanbestedingen de duurzaamheidslat voor asfalt steeds hoger.

De koploperaanpak moet investeringen in duurzame wegverhardingen voor bedrijven lonend maken. Daarom zorgen we dat tot 2030 ieder jaar in meerdere projecten, de duurzaamste alternatieven de ruimte krijgen. Zo verdienen duurzame koplopers hun innovatie terug en leveren zij samen met ons een bijdrage aan de transitie naar een duurzame infrasector.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.