Direct naar hoofdinhoud

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren

Natura 2000 inrichting De Wieden
Er moeten maatregelen worden uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied De Wieden tussen Muggenbeet en De Leeuwte te beschermen en te versterken. Inmiddels is bekend geworden dat Boskalis Nederland de werkzaamheden in opdracht van provincie Overijssel gaat uitvoeren.

Meer leefgebied voor moerasvogels
De Wieden vormt samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Bijzondere natuur in het laagveenmoerasgebied wordt vanaf volgend jaar beter beschermd. In bouwteam wordt nu gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp en vanaf september 2022 start de realisatie.

Projectleider Gerco Dam van de provincie Overijssel geeft in een persbericht aan dat er veel bijzondere planten en dieren leven:  “Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief en de grote karekiet. En als je goed luistert kun je het hoempende geluid van de schuwe roerdomp horen. Het verspreidingsgebied voor deze broedvogels is in de loop van de tijd drastisch afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Dat geldt ook voor de grote vuurvlinder. Daarom maken we meer leefgebied voor ze.”

“Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen”, aldus projectleider bij Boskalis Peter Kuiper. “In De Wieden bestaat die uitdaging bijvoorbeeld uit de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur in het gebied. Hierdoor kunnen we niet met zwaar materieel werken om grond af te graven om nieuwe moerasgrond te ontwikkelen. We gaan komend jaar verder uitwerken hoe we dat precies aan gaan pakken.”

Met Boskalis Natuurbouw waar Boskalis ecologen een vast onderdeel van het team zijn, legt Boskalis Nederland de focus op natuurherstel projecten.

Op de foto: Het projectteam in De Wieden met Gerco Dam van de provincie Overijssel en Peter Kuiper van Boskalis in het midden.
(Foto: Provincie Overijssel)