Direct naar hoofdinhoud

Onderhoud kustlijn Texel en Noordwijk

Om de vier à vijf jaar moet er onderhoud uitgevoerd worden om de kuststrook van Texel op de juiste hoogte te houden. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we suppleties uit aan de Texelse kustlijn.

Het werk is onderverdeeld in vooroeversuppletie Texel noord en midden, strandsuppletie Texel zuidwest en vooroeversuppletie Texel middenuitbreiding. Inmiddels is met twee sleephopperzuigers begonnen met de werkzaamheden aan de vooroevers. De vooroeversuppleties voeren we uit door het lossen van zand via rainbowen en via de bodemdeuren. Tijdens de zomerperiode stopt het werk tijdelijk in verband met het toeristenseizoen. Eind dit jaar verwachten we de drie delen af te ronden; de afronding van het laatste deel staat gepland voor begin 2022.

Boskalis voert al decennia lang met succes strand- en vooroeversuppleties uit om kustlijnen in Europa te versterken. Momenteel voeren we dit werk uit op Waddeneiland Texel en voor de kust van Noordwijk en in het voorjaar van 2023 op het strand van Ameland. Onze vier zusterschepen Causeway, Freeway, Shoalway en Strandway spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Doorgaans werken ze alleen of met z’n tweeën, maar soms bundelden de vier hopperzuigers hun krachten zoals op de foto voor de kust bij Noordwijk.