Direct naar hoofdinhoud

Verbreding Wilhelminakanaal

Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal bij Tilburg gegund aan de combinatie van bouwbedrijven Boskalis en Heijmans.

Het project omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over circa 4 km), het bouwen van een nieuwe sluis (naast de huidige sluis III) en het slopen van sluis II. Heijmans neemt de bouw van de nieuwe sluis voor haar rekening, Boskalis voert de werkzaamheden aan het kanaal uit.

Economische bedrijvigheid

Het opwaarderen van het Wilhelminakanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Een breder en dieper Wilhelminakanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie en het milieu. Vandaar dat de gemeente en de provincie medefinancier zijn van het werk en nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Met de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal zijn de Tilburgse bedrijventerreinen zoals Vossenberg West straks bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen, zogenaamde klasse IV-schepen met een beperkte diepgang. Eén klasse IV-schip kan evenveel vervoeren als 70 vrachtwagens.

Bouw sluis

De huidige sluizen II en III worden vervangen door één nieuwe sluis. Sluis II wordt verwijderd en de huidige sluis III, die een monumentale status heeft, blijft na buiten gebruikstelling gehandhaafd en behoudt een waterkerende functie.

Voordeel voor de scheepvaart is een afname van de reistijd met ca. 30 minuten. En de schaalvergroting van de schepen, waardoor meer lading kan worden vervoerd. In de nieuw te bouwen sluis III is een hoogteverschil van meer dan zeven meter. Bij de sluis wordt een vijzelturbine gerealiseerd om met dit waterverval energie op te wekken.

Verdiepen

Naast het verbreden van het kanaal, wordt ook een gedeelte verdiept: vanaf de instroom van de Donge tot de Dongense brug wordt het kanaal 3.60 meter diep.

Keermogelijkheid

Ten oosten van de te bouwen sluis III wordt een keermogelijkheid (zwaaikom) voor klasse IV-schepen gerealiseerd.

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.