Direct naar hoofdinhoud

Verbreding Wilhelminakanaal

Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal bij Tilburg gegund aan de combinatie van bouwbedrijven Boskalis en Heijmans.

Het project omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over circa 4 km), het bouwen van een nieuwe sluis (naast de huidige sluis III) en het slopen van sluis II. Heijmans neemt de bouw van de nieuwe sluis voor haar rekening, Boskalis voert de werkzaamheden aan het kanaal uit.

Economische bedrijvigheid

Het opwaarderen van het Wilhelminakanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Een breder en dieper Wilhelminakanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie en het milieu. Vandaar dat de gemeente en de provincie medefinancier zijn van het werk en nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Met de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal zijn de Tilburgse bedrijventerreinen zoals Vossenberg West straks bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen, zogenaamde klasse IV-schepen met een beperkte diepgang. Eén klasse IV-schip kan evenveel vervoeren als 70 vrachtwagens.

Bouw sluis

De huidige sluizen II en III worden vervangen door één nieuwe sluis. Sluis II wordt verwijderd en de huidige sluis III, die een monumentale status heeft, blijft na buiten gebruikstelling gehandhaafd en behoudt een waterkerende functie.

Voordeel voor de scheepvaart is een afname van de reistijd met ca. 30 minuten. En de schaalvergroting van de schepen, waardoor meer lading kan worden vervoerd. In de nieuw te bouwen sluis III is een hoogteverschil van meer dan zeven meter. Bij de sluis wordt een vijzelturbine gerealiseerd om met dit waterverval energie op te wekken.

Verdiepen

Naast het verbreden van het kanaal, wordt ook een gedeelte verdiept: vanaf de instroom van de Donge tot de Dongense brug wordt het kanaal 3.60 meter diep.

Keermogelijkheid

Ten oosten van de te bouwen sluis III wordt een keermogelijkheid (zwaaikom) voor klasse IV-schepen gerealiseerd.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.