Direct naar hoofdinhoud

Centrumeiland IJburg

Met het centrumeiland is een stap gezet in de verdere ontwikkeling van IJburg Amsterdam. Het eiland sluit aan op al bestaand land en bestaande infrastructuur. Voor het landmaken is gebruik gemaakt van zand uit de directe omgeving.

Werkzaamheden

  • Droog en nat grondverzet;
  • 750.000 m3 zandverzet;
  • Leveren en hydraulisch verwerken;
  • Maken van een 600 meter lange golfbreker van zand met 30.000 ton breuksteen;
  • In totaal is 22 hectare nieuw land opgeleverd.

Luwtedam
Een 600 meter lange luwtedam richting de Diemervijfhoek beschermt de oevers van het nieuwe land tegen de opvallend sterke stroming op het IJmeer. Bovendien voorkomt zij de verspreiding van slib. Beschermd door de dam is het nieuwe eiland onder strandprofiel aangelegd. De luwtedam is onder een stijl profiel aangelegd bestort met stenen. 

Pannenkoekmethode
Achter de dam is de zogenoemde pannenkoekmethode toegepast. Laag voor laag heeft Boskalis vanaf een sproeiponton in totaal zo’n 550.000 kuub zand naar de bodem laten dwarrelen. Daardoor kon de metersdikke sliblagen op de bodem van het IJmeer langzaam inklinken, zonder gevaar dat er plotseling een deel onderuit gleed.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.