Direct naar hoofdinhoud

Projecten

Onze projecten

Geselecteerde filters
Kampereilanden_uitvoering (1)

Dijkversterking in Kampereilanden

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland werken als collega’s samen aan de dijkversterking in Kampereilanden. In een gelijkwaardig partnerschap bundelen we met de overheid onze krachten.

website_oud_voc (1)

Variabele Onderhoudscontracten (VOC) Zuid-Nederland

Het Variabel Onderhoudscontract omvat het reguliere onderhoud aan alle rijkswegen en kunstwerken in Noord-Brabant West.

WAT408-Tolbrug-Veessen-kl-6318

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De IJssel moet bij hoog water de ruimte krijgen om overtollig water beter te verwerken. Om de rivier minder vaak buiten haar oevers te laten treden, biedt het gebied tussen Veessen en Wapenveld veel perspectief. De hoogwatergeul, met een breedte die varieert van 500 tot 1.500 meter, ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang tussen Veessen en Wapenveld.

_S2B0958 (1)

Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom gaan we deze dijken versterken. Het gaat in totaal om 11 kilometer dijk.

website_oud_groot_onderhoud_en_zoab

Groot Onderhoud A12 en dubbellaags ZOAB A27

Boskalis Nederland werkt in 2016 aan het Groot Onderhoud voor Rijkswaterstaat Utrecht. Voor de omgeving van Vianen, Nieuwegein, Houten en Utrecht realiseren we geluidsreductie door de enkellaags ZOAB deklaag op de A27 te vervangen door een dubbellaags ZOAB-deklaag.

9384bbcce7 (1)

Groot Onderhoud N444b

De N444b is een gebiedsontsluitingsweg in de regio Duin- en Bollenstreek. De weg ligt voor een groot gedeelte langs de Haarlemmertrekvaart. De N444b wordt voornamelijk gebruikt door regionaal en doorgaand verkeer. In de zomer is het een belangrijke route van en naar het strand.