Direct naar hoofdinhoud

Projecten

Onze projecten

Geselecteerde filters
IMG_2181 (1)

Verbreden N50 tussen Ramspol en Ens

Boskalis Nederland heeft meegebouwd aan de verbreding van de N50 tussen Ramspol en Ens. Dit traject in de Noordoostpolder is een van de dertig verkeersknelpunten die Rijkswaterstaat versneld aanpakt via de Spoedaanpak. Veiligheid en betere doorstroming van het verkeer zijn het doel.

Omlegging_N201_projectsheet

Omlegging N201

Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding.

Delflandse_kust

Delflandse Kust

Het Delflandse Kust Project is een van de tien Zwakke Schakels die de overheid wil aanpakken om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook de kracht van de golven neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de kustveiligheid in de toekomst. Het 15 kilometer lange traject tussen Hoek van Holland en Scheveningen is in de periode 2008 en 2012 aangepakt.

Zandmotor

Zandmotor

Rijkswaterstaat laat elke vijf jaar grote hoeveelheden zand storten op het strand voor de westkust van ons land. Dit om afkalving van de duinen tegen te gaan. Voor de Delflandse kust is dit keer voor een innovatief en duurzaam concept gekozen: de Zandmotor. Hierbij wordt in één keer op één plek een grote hoeveelheid zand gestort. Via golven, getij en wind legt de natuur zelf het zand op de juiste plek. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, is hier de komende twintig jaar geen verdere zandsuppletie nodig. Zo wordt veelvuldige verstoring van de kwetsbare zeebodem voorkomen.

Wognum-sbocht1 (1)

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

Met de herinrichting wil de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen.