Direct naar hoofdinhoud

Duurzaamheid

Werken bij Boskalis Nederland

Tijdens je werk met je voeten in de Nederlandse klei of zand staan, maar wél met de voordelen van een groot internationaal bedrijf: dat is werken bij Boskalis Nederland.

Met onze projecten werken we aan rivieren en dijken, aan kust en zeehavens en houden we Nederland bereikbaar.

Bij ons werken elke dag zo’n duizend medewerkers met passie en trots aan een breed scala van mooie projecten. 

Klik hier voor onze vacatures.

Boskalis Nederland pioniert voor een groenere toekomst. Onze uitdagende duurzaamheidsambitie leidt tot bewuste keuzes in planning en uitvoering. We streven altijd naar de beste oplossingen, waarbij onze mensen innovatieve ideeën ontwikkelen. Of het nu gaat om baggeren, dijkwerken, asfalteren of groot grondverzet we combineren onze ervaring met nieuwe technologieën voor een duurzame impact.

Boskalis baggert op waterstof in de Rotterdamse haven

Duurzaam Logo Breed

Duurzaam

Boskalis Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Wij sluiten volledig aan bij het CSR-beleid van ons moederbedrijf Boskalis.

Boskalis heeft een pittige duurzaamheidsambitie. In de praktijk betekent dat onder andere dat we continu werken aan de reductie van CO2-uitstoot. We investeren in innovatief- en duurzaam materieel. Daarnaast trainen we onze mensen in verantwoord gebruik van ons materieel en zuinig brandstofverbruik. Ons bedrijf heeft al jaren trede 5 op de CO2-prestatieladder.

Als medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur dragen we ons steentje bij aan een gezond leefklimaat in Nederland. Kijk eens bij ons project Marker Wadden en Strandeiland IJburg.

Onze duurzame aanpak valt op. En maakt dat we projecten mogen uitvoeren met een bijzonder accent op duurzaamheid zoals N470 geeft energie.

CSR beleid Boskalis
Etec 250 LC Elektrisch

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Boskalis Nederland werkt aan de reductie van CO2-uitstoot. We investeren in innovatief en duurzaam materieel en maken onze mensen bewust van verantwoord en zuinig gebruik van ons materieel. Met bijzondere projecten zoals Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Marker Wadden maken we Nederland veiliger en creëren we nieuwe natuur. Zo verduurzamen wij.

MVO Rapportage

Boskalis Nederland rapporteert niet zelf over haar duurzaamheidsinspanningen. Moederbedrijf Boskalis Westminster brengt jaarlijks een MVO-rapportage uit waarin ook onze data en resultaten worden meegenomen. Enkele voorbeelden van innovaties waar we trots op zijn:

Duurzame wegenbouw
Een grote stap naar een duurzamere wegenbouw is het verlengen van de levensduur van de weg. Het asfaltlaboratorium van Boskalis Nederland ontwikkelde speciaal hiervoor twee innovatieve asfaltmengsels.

  • Onze inline pave is een sensatie in sneller en beter asfalteren. Het resultaat: minder hinder tijdens het werken aan de weg en minder onderhoud dus minder kosten.
  • Met onze mobiele grondpers voorkomen we waar hen kan verkeershinder als gevolg van transport van grondstoffen over de weg.

Duurzame dijkwerken
Verticaal zanddicht geotextiel is onze gepatenteerde methode tegen piping die we ontwikkelden met zusterbedrijf Cofra en onder andere toepasten voor Waterschap Rivierenland.