Direct naar hoofdinhoud

We werken aan rivieren en dijken

Werken bij Boskalis Nederland

Tijdens je werk met je voeten in de Nederlandse klei of zand staan, maar wél met de voordelen van een groot internationaal bedrijf: dat is werken bij Boskalis Nederland.

Met onze projecten werken we aan rivieren en dijken, aan kust en zeehavens en houden we Nederland bereikbaar.

Bij ons werken elke dag zo’n duizend medewerkers met passie en trots aan een breed scala van mooie projecten. 

Klik hier voor onze vacatures.

De Nederlandse dijken beschermen ons land tegen overstroming. Boskalis Nederland ontwerpt, bouwt en onderhoudt dijken en waterkeringen en zorgt ervoor dat schepen probleemloos de Nederlandse wateren kunnen bevaren.

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert Boskalis Nederland, in opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat, maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Door met onze superieure en milieuvriendelijke baggertechnieken rivieren en kanalen te verbreden en op diepte te houden en dijken op te hogen, voorkomen we een te hoog waterniveau. We zorgen ervoor dat rivierwater snel en veilig kan worden afgevoerd of opgevangen. Dit doen we bijvoorbeeld binnen het programma Ruimte voor de Rivieren. Wij werken altijd met zorg voor de natuur. Soms gaat waterbescherming hand en hand met de aanleg van nieuwe natuur.

Boskalis Nederland tekent voor alle vormen van grondverzet. We zijn specialist in die projecten waar in korte tijd een groot volume moet worden verzet. Ook winnen we land, niet alleen van de zee.