Direct naar hoofdinhoud

We werken aan kust en zeehavens

Werken bij Boskalis Nederland

Tijdens je werk met je voeten in de Nederlandse klei of zand staan, maar wél met de voordelen van een groot internationaal bedrijf: dat is werken bij Boskalis Nederland.

Met onze projecten werken we aan rivieren en dijken, aan kust en zeehavens en houden we Nederland bereikbaar.

Bij ons werken elke dag zo’n duizend medewerkers met passie en trots aan een breed scala van mooie projecten. 

Klik hier voor onze vacatures.

Nederland moet beschermd worden tegen zeewater. Boskalis Nederland zorgt ervoor dat alle inwoners droge voeten houden. Dat doen we door het versterken van zeedijken, het aanleggen van golfbrekers, pieren en dammen of het opspuiten van zand voor de kust.

We zijn specialist in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van zeeweringen, strandsuppleties, havens en waterwegen. Ook bouwen we constructies zoals kademuren, terminals en ligplaatsen.

Baggeren is van huis uit de kernactiviteit van Boskalis. We staan over de hele wereld bekend als pionier en expert. Ook in Nederland zijn we de vertrouwde partner voor projecten waar baggeren deel van uitmaakt. Zo onderhouden we de havens en vaargeulen. Altijd met respect voor de omgeving.