Direct naar hoofdinhoud

Projecten

Onze projecten

Geselecteerde filters
_S2B4803 (1)

Centrumeiland IJburg

Met het centrumeiland is een stap gezet in de verdere ontwikkeling van IJburg Amsterdam. Het eiland sluit aan op al bestaand land en bestaande infrastructuur. Voor het landmaken is gebruik gemaakt van zand uit de directe omgeving.

16-04-08-Maasvlakte_2

Maasvlakte 2 Rotterdam

Nieuw land voor uitbreiding Rotterdamse haven! Door het aanleggen van een nieuw gebied ter grootte van 2.000 hectare in zee, hebben we de Rotterdamse haven 20% groter gemaakt. Deze nieuwe zone is ongeveer even groot als de totale oppervlakte van de luchthaven Schiphol!

Zandmotor

Zandmotor

Rijkswaterstaat laat elke vijf jaar grote hoeveelheden zand storten op het strand voor de westkust van ons land. Dit om afkalving van de duinen tegen te gaan. Voor de Delflandse kust is dit keer voor een innovatief en duurzaam concept gekozen: de Zandmotor. Hierbij wordt in één keer op één plek een grote hoeveelheid zand gestort. Via golven, getij en wind legt de natuur zelf het zand op de juiste plek. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, is hier de komende twintig jaar geen verdere zandsuppletie nodig. Zo wordt veelvuldige verstoring van de kwetsbare zeebodem voorkomen.

KW1_Heers_N69_Boskalis_Raats_PR104790

Nieuwe Verbinding N69

Het project Nieuwe Verbinding N69 omvat de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de provinciale weg N69 ten zuiden van Valkenswaard en de snelweg A67 ter hoogte van Veldhoven, inclusief de realisatie van kunstwerken en de aanpassing van het bestaande wegennet. Duurzaamheid is op velerlei wijzen in dit project vormgegeven. Zowel bij de bouw, met een lage CO2-uitstoot, tijdens de energieneutrale gebruiksfase en wat betreft de leefomgeving met aandacht voor landschap, natuur en recreatie.

7N3A8951

Wegenonderhoud grondgebied gemeente Oldambt

In de combinatie Oldambster Wegenbouw Combinatie (OWC) voert Boskalis Nederland samen met Koen Meijer BV het wegenonderhoud uit voor grondgebied gemeente Oldambt. In de provincie Groningen hebben meerdere gemeenten te maken met wegdekproblemen door droogte. Naast het reguliere onderhoudswerk heeft de combinatie ook een demonstratie wegenvak cement bitumen stabilisatie, CBIS, aangebracht. De toepassing is een innovatieve oplossing voor de droogte problematiek.