Direct naar hoofdinhoud

Projecten

Onze projecten

Geselecteerde filters
N201_Aansluitingen_A4

N201 Aansluitingen A4

Het project 'Aansluitingen A4' was onderdeel van het Masterplan N201+. Met dit deelproject is de capaciteit van en naar de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Het was een uitdagend project door de complexiteit van de kruispunten, de aanleg van fly-overs en de integratie van de disciplines beton, wegen en elektro (inclusief het Dynamisch Verkeersmanagement).

e185c286c6

Doorn Botlek verwijderen

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft Boskalis Nederland in combinatie met Van Oord Nederland de Doorn, een onderwaterdam bij de entree van de Botlek (havennummer 4030), verwijderd. De entree van de Botlek is één van de drukste vaargebieden van de Rotterdamse haven. Door het weghalen van de Doorn is de nautische bereikbaarheid voor, met name diepstekende schepen in het Botlekgebied, verbeterd. Dit is belangrijk voor de schaalvergroting in de scheepvaart.

Aquaduct_Rijksweg_31

Aquaduct Rijksweg 31

Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe Rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei).

IMG_2181

Verbreden N50 tussen Ramspol en Ens

Boskalis Nederland heeft meegebouwd aan de verbreding van de N50 tussen Ramspol en Ens. Dit traject in de Noordoostpolder is een van de dertig verkeersknelpunten die Rijkswaterstaat versneld aanpakt via de Spoedaanpak. Veiligheid en betere doorstroming van het verkeer zijn het doel.

Omlegging_N201_projectsheet

Omlegging N201

Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding.

Run_1100_uitvoering__luchtfoto_

Kempenbaan Oost Veldhoven

Door groei van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op bedrijventerrein De Run in Veldhoven (NB) komt de bereikbaarheid steeds meer onderdruk te staan. Er zijn vaker filemeldingen over de Kempenbaan, de ontsluitingsweg naar De Run. Boskalis Nederland helpt dit in de toekomst te voorkomen.