Direct naar hoofdinhoud

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: “De Vismigratierivier is van grote betekenis voor de natuur en het toerisme rond de Afsluitdijk, het IJsselmeer en de Waddenzee. Met deze aanbesteding bouwt Boskalis mee aan een innovatie van wereldformaat.”

Directeur projecten Boskalis Femke Zevenbergen: “Wij zijn ontzettend trots om samen met de provincie Fryslân dit bijzondere natuurgebied en deze vernieuwende hotspot voor ecotoerisme te creëren. Het is een prachtige kans voor wereldwijde exposure en kennisontwikkeling in onze sector!

Meer dan een permanente opening

Om vissen weer vrij tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en achterliggende rivieren te laten zwemmen is er meer nodig dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Een vier kilometer lange rivier vormt straks een overgangsgebied van zoet en zout water, zodat vissen geleidelijk kunnen wennen. De rivier volgt de getijden van de Waddenzee en voorkomt door zijn lengte dat zout water in het IJsselmeer terecht komt. Bij hoge waterstanden sluiten deuren de rivier af, om de waterveiligheid van de Afsluitdijk te garanderen. De komende maanden gaan wij en de provincie het ontwerp voor de slingerende rivier afmaken. Eind 2024 start de uitvoering ervan.

Werk aan Vismigratierivier al in volle gang

De Vismigratierivier krijgt ondertussen steeds meer vorm. De doorgang in de Afsluitdijk is dit najaar afgerond. Ook zijn steeds meer contouren te zien aan weerszijden van de dijk, waar sinds 2020 al gebouwd wordt. Naar verwachting zwemmen eind 2025 de eerste vissen door de Vismigratierivier. Daarna begint een periode van inregelen en onderzoeken. Er is belangstelling van waterbouwers en wetenschappers over de hele wereld, de ‘kunstmatige’ getijdenrivier is namelijk de eerste ter wereld. In de toekomst is de Vismigratierivier voor iedereen te bezoeken.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.