Direct naar hoofdinhoud

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

In de Rijnhaven in het centrum van de stad werkt de Strandway samen met ons sproeiponton Steenbok aan het dempen van een deel van de Rijnhaven. We voeren de werkzaamheden alleen overdag uit om hinder voor de omgeving te minimaliseren.

De komende jaren verrijst hier een nieuw stuk stad met woningen, winkels, een park, horeca en andere ontspanningsmogelijkheden. Dat begon vorige zomer (2022) met baggeren, nodig om de bodem te ontdoen van alle ‘slappe lagen’. In totaal is maar liefst 140.000 kubieke meter slib weggehaald, waardoor de bodem nu ongeveer twee meter dieper ligt. En dit voorjaar (2023) ging het ‘dempen’ van start. Schepen storten een zandlaag, als stevig fundament voor alle toekomstige bouwactiviteiten. Uiteindelijk wordt op deze manier een derde van het havenbekken bouwrijp.

De 1,2 miljoen kubieke meter zand die nodig is in de Rijnhaven wordt gewonnen voor de Nederlandse kust. Hiervoor vaart de Strandway dagelijks naar het zandwingebied en baggert ze onderweg de Maasmond vaargeul naar de Rotterdamse haven. Met het verwijderen van slib wordt de geul op de vereiste diepte gehouden en blijft de haven toegankelijk voor de grootste zeeschepen. In de video wordt dit hele proces prachtig in beeld gebracht.

Met de optimale inzet van de Strandway kunnen we dus twee verschillende projecten efficiënt combineren. Dit verkort niet alleen de totale uitvoeringstijd, maar is ook duurzamer omdat we zo minder baggerschepen inzetten. 

 

 

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.

Een perfecte combinatie van landaanwinning en havenonderhoud