Direct naar hoofdinhoud

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

In de Rijnhaven in het centrum van de stad werkt de Strandway samen met ons sproeiponton Steenbok aan het dempen van een deel van de Rijnhaven. We voeren de werkzaamheden alleen overdag uit om hinder voor de omgeving te minimaliseren.

De komende jaren verrijst hier een nieuw stuk stad met woningen, winkels, een park, horeca en andere ontspanningsmogelijkheden. Dat begon vorige zomer (2022) met baggeren, nodig om de bodem te ontdoen van alle ‘slappe lagen’. In totaal is maar liefst 140.000 kubieke meter slib weggehaald, waardoor de bodem nu ongeveer twee meter dieper ligt. En dit voorjaar (2023) ging het ‘dempen’ van start. Schepen storten een zandlaag, als stevig fundament voor alle toekomstige bouwactiviteiten. Uiteindelijk wordt op deze manier een derde van het havenbekken bouwrijp.

De 1,2 miljoen kubieke meter zand die nodig is in de Rijnhaven wordt gewonnen voor de Nederlandse kust. Hiervoor vaart de Strandway dagelijks naar het zandwingebied en baggert ze onderweg de Maasmond vaargeul naar de Rotterdamse haven. Met het verwijderen van slib wordt de geul op de vereiste diepte gehouden en blijft de haven toegankelijk voor de grootste zeeschepen. In de video wordt dit hele proces prachtig in beeld gebracht.

Met de optimale inzet van de Strandway kunnen we dus twee verschillende projecten efficiënt combineren. Dit verkort niet alleen de totale uitvoeringstijd, maar is ook duurzamer omdat we zo minder baggerschepen inzetten. 

 

 

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.

Een perfecte combinatie van landaanwinning en havenonderhoud