Direct naar hoofdinhoud

N206 Europaweg

Boskalis Nederland en de provincie Zuid-Holland ondertekenden woensdag 14 februari het contract voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Boskalis gaat de Europaweg verbreden, de indeling van het Lammenschansplein verbeteren, twee bruggen vervangen en nieuwe fiets- en wandelpaden aanleggen.

“Iedereen die vanaf de A4 of N11 komt gaat er blij van worden dat de toegangspoort tot Leiden breder wordt”, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Zuid-Holland). “Met dit sluitstuk van de RijnlandRoute halen we een deel van de provincie verder van slot.”

Het project
Boskalis Nederland gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  1. Het verbreden van de N206 Europaweg in Leiden van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken tussen de A4 en het Lammenschansplein.
  2. De aanleg van een busstrook voor lijnbussen op de Europaweg tussen het kruispunt Hofvlietweg en de Lammebrug.
  3. De bouw van een hogere beweegbare Lammebrug met een doorvaarthoogte van 5,50 meter en een nieuwe vaste Trekvlietbrug met een doorvaarthoogte van maximaal 2,20 meter.
  4. Het aanpassen van het onderliggend wegennet, zoals de Vrouwenweg, de Vlietweg, de Kanaalweg, de Lammenschansweg, het Lammenschansplein en alle andere overige onderdelen op gemeentelijk gebied, waaronder de fietspaden.
  5. De bouw van een nieuwe Knottepolderbrug met waterkerende functie. Hiervoor vindt een gedeeltelijke verlegging van de Vrouwenvaart plaats.

Voorbereiding en planning
Boskalis start eerst met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een ontwerp en het klaarmaken van het bouwterrein. Informatie over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden wordt in het voorjaar bekend gemaakt tijdens een informatieavond, waarbij Boskalis zich aan de omgeving voorstelt. De verwachting is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Europaweg eind 2027 afrondt.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute bestaat uit 3 deelprojecten. De nieuwe N206 Ir. G. Tjalmaweg is vorig jaar geopend. De N434 (met Corbulotunnel) wordt in juli in gebruik genomen. De N206 Europaweg is het laatste project dat in uitvoering gaat.

Gerelateerde projecten

Meten-is-weten

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

Belfeld 9

Dijkversterking Belfeld

Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. 

Vmr

Vismigratierivier

Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland is de aannemer die dit unieke deel van de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat maken. Het project helpt vispopulaties te herstellen. De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan ons gegund. Na de uitvoering gaan wij de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.