We zijn ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze milieu-impact essentieel is voor het behoud van schone oceanen, rivieren en van onze waterrijke gebieden. We spannen ons in om de negatieve effecten te beheersen, voor het verbeteren van de positieve en het ontwikkelen van technische en infrastructurele oplossingen.

In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om CO2-bewust handelen te stimuleren.

 

CO2-bewust certificaat, rapportages en plannen op bedrijfsniveau

Documentenoverzicht

CO2-certificaat niveau 5

Rangorde meest materiële scope 3 emissies

 

CO2-Reductiedoelstellingen en plan van aanpak

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update 2021

Strategisch plan scope 3 emissies

 

Rapportages: emissie inventaris alsmede voortgang inclusief doelstellingen

CO2 Footprint en voortgangsverslag (heel) 2020

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

Ketenanalyse Transport (samenvatting)

 

Initiatieven CO2 Prestatieladder

Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie

Green Deal Duurzaam GWW 2.0: https://www.duurzaamgww.nl/

Green Deal Het nieuwe draaien: https://greendealhetnieuwedraaien.nl

Green Deal Betonakkoord: https://www.greendeals.nl › betonakkoord-krijgt-vorm

Dutch Coastline Challenge: https://debouwcampus.nl/vraagstukken/kustlijnzorg                    

Via links vindt u de initiatieven waar Boskalis Nederland deelneemt of die Boskalis Nederland geïnitieerd heeft in het kader van CO2-Prestatieladder.

 

Projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel

Samenvatting projecten (2020)


Archief

Boundary en scope 1 en 2 emissies (2020)

CO2-Beleidsdoelstellingen en energie managementactieplan en update 2020  

CO2 Footprint en voortgangsverslag (heel) 2018

CO2 Footprint en voortgangsverslag (mid) 2019

CO2 Footprint en voortgangsrapportage (heel) 2019 

CO2 Footprint en voortgangsverslag (mid) 2020

Communicatie participatie initiatieven

CO2 voortgangsrapportage 2017

Ketenanalyse lassealer

AEC Bodemas samenvatting

Energiemanagement actieplan

Boundary en CO2

Boundary en scope 1 en 2 emissies

CO2-Beleidsdoelstellingen en energiemanagentactieplan

Samenvatting projecten  

 

 

 

 

Back to top