Direct naar hoofdinhoud

Boskalis wint opdracht om A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden

Nieuws

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van
de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We zijn verheugd dit omvangrijke infraproject voor Rijkswaterstaat te mogen uitvoeren en daarmee een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Limburg. De toepassing van innovatieve oplossingen en een projectaanpak waarin leefbaarheid voor de omgeving en veiligheid voor onze medewerkers en de weggebruikers een centrale rol spelen waren onderscheidend bij de gunning.
Met onze jarenlange expertise op het gebied van grondverzet, grondstoffen, wegenbouw en bouw van civiele kunstwerken kijkt ons team van gepassioneerde collega’s uit naar het uitvoeren van dit belangrijke project.”

Boskalis zal over een traject van circa 20 kilometer een structurele verbreding realiseren door de huidige weg met spitsstroken op te waarderen tot een snelweg met 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Als gevolg van de verbreding moeten 11 kruisende viaducten voor verkeer geheel worden vervangen.
Tevens wordt de verbindingsboog van de A73 naar de A2 verbeterd en met de aanleg van faunapassages wordt de ecologische verbinding hersteld tussen nu nog versnipperde stukken natuur.

In zijn aanbieding was Boskalis onderscheidend door de focus op het beperken van de verkeershinder en de aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving zowel tijdens de bouw- als gebruiksfase. De fasering van de
werkzaamheden zal naar verwachting bijdragen aan een veilige werkplaats, een goede doorstroming en daarmee een beperkte hinder voor het verkeer.
Bij de aanleg staat het gebruik van duurzame bouwmaterialen en circulariteit centraal en zal op projectonderdelen emissieloos materieel worden ingezet. Ter vergroting van de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de Go-Barry, een mobiele op afstand
bestuurbare wegafzetting die Boskalis in samenwerking met Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld.

A2 traject Het Vonderen en Kerensheide
De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. De snelweg bevindt zich in het smalste stukje van Nederland: van de Duitse tot Belgische grens is Nederland hier niet breder dan 4,8 kilometer.