Direct naar hoofdinhoud

Rijkswaterstaat en Boskalis ondertekenen contract voor verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Nieuws

Samen met Rijkswaterstaat hebben wij op 5 oktober 2023 het contract ondertekend voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Hiermee gaven wij het startsein voor de realisatie van het project.

Patricia Zorko, directeur-generaal Rijkswaterstaat en Pim van der Knaap, groepsdirecteur van Boskalis tekenden het contract in aanwezigheid van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Voorafgaand aan de ondertekening benadrukte Minister Harbers het belang van de wegverbreding: “De A2 verbindt Limburg met de rest van ons land en het buitenland. Daarom ben ik blij dat we deze drukke weg aanpakken om het wegverkeer hier, op het smalste stukje van Nederland, meer ruimte te geven. Een goede bereikbaarheid en doorstroming op de A2 is noodzakelijk voor een fijn, leefbaar en economisch gezond Limburg.”

 De wegverbreding
Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden we de A2 over een lengte van achttien kilometer. De huidige 2x2 rijstroken breiden we uit naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Daarbij vernieuwen we de verbindingsboog van de A73 en A2 bij knooppunt Het Vonderen en pakken we ook de viaducten en onderdoorgangen aan. Daarvan vernieuwen we er elf en blijven er vier behouden. Eén viaduct en één onderdoorgang komen te vervallen. Verder werken we aan drie grote faunapassages. Twee daarvan plaatsen we onder het wegdek, en één onder het Julianakanaal. Tenslotte leggen we een parkway aan: een vijftien meter brede groenzone aan weerszijden van de A2.

Nu het contract is getekend kunnen wij van start gaan met de voorbereidingen voor het werk, het inkopen van materiaal en het aanvragen van vergunningen.

Een mooie samenwerking tussen Boskalis en Rijkswaterstaat
Pim van der Knaap: “Wij kijken er naar uit om de komende jaren een mooie samenwerking op te bouwen met Rijkswaterstaat. Zorg te dragen voor de bereikbaarheid van Zuid-Limburg en een veilige uitvoering mede door de inzet van de Go-Barry.”

Over de wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide
Met een verbrede A2 verbeteren we de doorstroming en verkeersveiligheid, vangen we het verkeersaanbod beter op, neemt sluipverkeer af en stimuleren we de economische ontwikkeling van Limburg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2027.