Direct naar hoofdinhoud

Realisatie project Meanderende Maas van start

Nieuws

Op dinsdag 9 juli heeft Boskalis Nederland samen met opdrachtgever Waterschap Aa en Maas de realisatieovereenkomst getekend voor het project Meanderende Maas. Met deze belangrijke mijlpaal is het startsein gegeven voor de realisatiefase van het twee-fasencontract en daarmee de werkzaamheden die eind 2024 gaan starten. Hiermee is de planuitwerkingsfase afgesloten.

Drie jaar geleden ondertekende Boskalis de samenwerkingsovereenkomst voor fase 1 van het project. In de tussenliggende periode is intensief samengewerkt met het Waterschap Aa en Maas, de betrokken partners en lokale stakeholders om het ontwerp te optimaliseren en zijn kansen op het gebied van duurzaamheid verzilverd, onder andere door slim hergebruik van materialen.

Project Meanderende Maas

Het project Meanderende Maas omvat een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Boskalis gaat in opdracht van Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen de primaire waterkering tussen Ravenstein en Lith over een afstand van 26 kilometer versterken. Deze dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaat Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de economie.

A9 9309
Afbeelding

A9 9309

4724x3150, 2127439, JPG