Direct naar hoofdinhoud

Provincie Zuid-Holland en Boskalis ondertekenen contract verbreding N206 Europaweg

Nieuws

Boskalis Nederland en de provincie Zuid-Holland ondertekenden woensdag 14 februari het contract voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Boskalis gaat de Europaweg verbreden, de indeling van het Lammenschansplein verbeteren, twee bruggen vervangen en nieuwe fiets- en wandelpaden aanleggen.

“Iedereen die vanaf de A4 of N11 komt gaat er blij van worden dat de toegangspoort tot Leiden breder wordt”, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Zuid-Holland). “Met dit sluitstuk van de RijnlandRoute halen we een deel van de provincie verder van slot.”

Het project
Boskalis Nederland gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  1. Het verbreden van de N206 Europaweg in Leiden van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken tussen de A4 en het Lammenschansplein.
  2. De aanleg van een busstrook voor lijnbussen op de Europaweg tussen het kruispunt Hofvlietweg en de Lammebrug.
  3. De bouw van een hogere beweegbare Lammebrug met een doorvaarthoogte van 5,50 meter en een nieuwe vaste Trekvlietbrug met een doorvaarthoogte van maximaal 2,20 meter.
  4. Het aanpassen van het onderliggend wegennet, zoals de Vrouwenweg, de Vlietweg, de Kanaalweg, de Lammenschansweg, het Lammenschansplein en alle andere overige onderdelen op gemeentelijk gebied, waaronder de fietspaden.
  5. De bouw van een nieuwe Knottepolderbrug met waterkerende functie. Hiervoor vindt een gedeeltelijke verlegging van de Vrouwenvaart plaats.

Voorbereiding en planning
Boskalis start eerst met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een ontwerp en het klaarmaken van het bouwterrein. Informatie over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden wordt in het voorjaar bekend gemaakt tijdens een informatieavond, waarbij Boskalis zich aan de omgeving voorstelt. De verwachting is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Europaweg eind 2027 afrondt.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute bestaat uit 3 deelprojecten. De nieuwe N206 Ir. G. Tjalmaweg is vorig jaar geopend. De N434 (met Corbulotunnel) wordt in juli in gebruik genomen. De N206 Europaweg is het laatste project dat in uitvoering gaat.