Direct naar hoofdinhoud

Op naar een veilig Groningen

Een 11,7 km lange dijk, een stadsstrand inclusief boulevard, een fietspad over de dijk. In Groningen combineren ze de dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl met nieuwe recreatiemogelijkheden, vertelt projectmanager Gertjan Timmers.

Recreatie op de dijk

Boskalis Nederland werkte aan de versterking van de 11,7 km lange Groningse dijk.
Daarnaast maakten we het dijkgebied aantrekkelijker met onder andere:

  • een stadsstrand met
  • een boulevard, ‘Marconi’, 
  • een fietspad over de dijk: ‘Kiek over de Diek’. 

De Gemeente Delfzijl en provincie Groningen financierden naast deze initiatieven gericht op recreatie ook enkele innovatieve duurzame projecten, zoals:

  • een palenbos 
  • getijdepoelen onder de naam ‘Rijke Dijk’
  • een dubbele dijk met daartussen 37 hectare grond voor zilte teelt.

Dialoog

Opdrachtgever waterschap Noorderzijlvest gaf met een UAV-GC contract Boskalis Nederland veel verantwoordelijkheid. Projectmanager Gertjan Timmers: “In samenspraak met de opdrachtgever en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben we afspraken gemaakt over ontwerp, planning en het contract. Die uitgebreide dialoog leidde tot een effectieve en prettige samenwerking.”

Lage waterstand

De uitvoering stelde het team voor uitdagingen. Door de lage waterstand van de rivieren was het moeilijk – soms zelfs onmogelijk – de benodigde klei aan te voeren. Gertjan: “Het is altijd fantastisch om te zien hoe gedreven mijn collega’s zijn om tot oplossingen te komen. Die inzet en collegialiteit was voor mij reden om na een uitstapje naar een andere werkgever terug te komen naar Boskalis Nederland!”