Direct naar hoofdinhoud

Ondertekening dijkversterking Belfeld

Nieuws

Voor de dijkversterking in Belfeld is een aannemer gecontracteerd. Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. Vandaag zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder deze nieuwe samenwerking.

De uitvoering van de plannen voor de dijkversterking in Belfeld staat gepland voor 2024 en 2025. Voordat er buiten zichtbaar gewerkt wordt, zal MaaSamen eerst het ontwerp verder uitwerken. In 2025 gaat echt de schop in de grond. Het bijzondere van deze dijkversterking is dat de huidige demontabele waterkering deels vervangen wordt door een harde kering met glazen vensters. Hierdoor behouden de bewoners achter de waterkering deels het zicht op de Maas.

Sterke en passende oplossing

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Op dit moment moet bij hoogwater de doorgang naar de Maas nog met schotbalken worden dichtgezet. Dat kost veel tijd en is arbeidsintensief. De verhoging van de bestaande waterkering en de nieuwe stukken dijk vragen om een sterke en passende oplossing. Mede dankzij het meedenken van direct omwonenden kunnen we nu aan de slag om Belfeld voor de toekomst te beschermen tegen hoogwater.”          

Technische uitdaging

Wim Bovendeur, directeur Boskalis namens MaaSamen: “We zijn er trots op dat we voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de slag mogen in Belfeld. Het is technisch gezien een mooie uitdaging. We gaan ervoor om het ontwerp dat er ligt samen met alle betrokkenen en naar ieders tevredenheid te realiseren.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Dijkversterking Belfeld is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

 

Fotobijschrift:

Waterschap Limburg contracteert MaaSamen voor realisatie dijkversterking Belfeld.

Op de foto van links naar rechts:  Tom van de Wetering (Van de Wetering), Nienke Groenewegen (Van de Biggelaar), Erik Keulers (Waterschap Limburg) en Wim Bovendeur (Boskalis).