Direct naar hoofdinhoud

Leerruimte Onderhoudsbagger- werk Perceel 3 actief

Het project Onderhoudsbaggerwerk Maasmond en Maasgeul in de Rotterdamse haven (Perceel 3) heeft recent een mijlpaal behaald. Boskalis Nederland heeft als onderdeel van het meerjarig onderhoudscontract gezamenlijk een Leerruimte ingericht. Samen met Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en Deltares ontwikkelen we innovaties die bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie. Onze gezamenlijk ambitie als Leerteam is verduurzaming van de baggerwerkzaamheden zonder de kosteneffectiviteit uit het oog te verliezen. Daarmee zien we deze Leerruimte als kans om onze lange termijn bedrijfsambities concreet te maken.

Efficiënt
"De leerruimte geeft ons als opdrachtnemer de gelegenheid om de contractuele vastgestelde werkmethode baggeren met een sleephopperzuiger te optimaliseren met andere werkmethodes en/of baggerwerktuigen, zodat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd", zegt Dirk Bogaard, Projectmanager op Perceel 3.

Driehoek
Het uitgangsprincipe van een Leerruimte is samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap in de driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling. Dit betekent dat in plaats van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, de partijen gezamenlijk innovaties doorontwikkelen tot een toepassingsmogelijkheid in de praktijk.

Plan van Aanpak
Bennie van den Hazel, Innovatiemanager vult aan: "Om te komen tot een Plan van Aanpak voor deze Leerruimte hebben we elkaars risico's en belangen richting de toekomst beter leren begrijpen en respecteren. Tegelijkertijd hebben we intern met onze corporate afdelingen Research & Development, DTED Dredging en Hydronamic de belangen en onderzoeksvragen rondom duurzame baggertechnieken in kaart gebracht. Het Plan van Aanpak onderstreept de drive om samen te werken én onze gezamenlijke ambitie waar te maken. Dit geeft de ruimte om testen en proeven te doen in het werk."