Direct naar hoofdinhoud

Geografisch ontwerp: 3D model integratie van verschillende disciplines

Onze afdeling Geografisch Ontwerp ontwikkelt zich voortdurend. Het 3D-model is daarbij steeds vaker de bron voor elk project. Door de steeds verdergaande integratie van verschillende disciplines staat het 3D-model vaker aan de bron van elk project. In het 3D-model van bijvoorbeeld een nieuwe dijk zijn naast geografische en geologische informatie bijvoorbeeld ook planning en kosten opgenomen.

Verknoping van informatie
De verknoping van informatie helpt bij de opzet, het ontwerp en de uitvoering van een project. Daarbij zitten de modellerende ontwerpers graag al vanaf het begin van een tender of project aan tafel. Zo kunnen we bijvoorbeeld duurzaamheidaspecten direct inbrengen en dat heeft voordelen. Blijkt lokale grond opnieuw inzetten haalbaar, dan weet je meteen wat dat betekent voor je kosten en planning. Ook tijdens de uitvoering is het gemodelleerde ontwerp enorm nuttig. Het model rekent bij een aanpassing alles direct door. 

Van 3D naar dynamisch model 
De opdracht van onze afdeling Geografisch Ontwerp is het 3D-model met steeds meer informatie te verrijken tot een parametrisch model. Dan kunnen we van inmeten en surveyen tot en met uitvoering en onderhoud ermee aan- en bijsturen. De verwachting is dat met de ontwikkeling van nieuwe (beheer)tools voor het dynamische model voor wegen, dijken, nieuwe natuur en landwinning steeds meer disciplines kunnen ondersteunen. Zo zijn we niet alleen ondersteunend met onze 3D-modellen, maar dragen onze geografisch ontwerpers ook bij aan een duurzame toekomst op land en water.