Direct naar hoofdinhoud

Een perfecte combinatie van landaanwinning en havenonderhoud

Hoe kun je als waterbouwer je baggermaterieel zo optimaal mogelijk inzetten, mèt oog voor duurzaamheid? Bij de uitvoering van onze projecten staat deze vraag altijd centraal. Ook in havenstad Rotterdam, waar we onze sleephopperzuiger Strandway tegelijkertijd inzetten voor zowel landaanwinning als havenonderhoud in opdracht van de Gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam en Rijkswaterstaat.

In de Rijnhaven in het centrum van de stad werkt de Strandway samen met ons sproeiponton Steenbok aan het dempen van een deel van de Rijnhaven. We voeren de werkzaamheden alleen overdag uit om hinder voor de omgeving te minimaliseren. Het nieuwe land dat dit oplevert wordt een veelbelovende locatie voor woningen en recreatie. De 1,2 miljoen kubieke meter zand die nodig is in de Rijnhaven wordt gewonnen voor de Nederlandse kust. Hiervoor vaart de Strandway dagelijks naar het zandwingebied en baggert ze onderweg de Maasmond vaargeul naar de Rotterdamse haven. Met het verwijderen van slib wordt de geul op de vereiste diepte gehouden en blijft de haven toegankelijk voor de grootste zeeschepen. In de video wordt dit hele proces prachtig in beeld gebracht.

Met de optimale inzet van de Strandway kunnen we dus twee verschillende projecten efficiënt combineren. Dit verkort niet alleen de totale uitvoeringstijd, maar is ook duurzamer omdat we zo minder baggerschepen inzetten. Kortom, een perfecte combinatie!

Landaanwinning Rotterdam Rijnhaven