Direct naar hoofdinhoud

Duurzaamste weg van Nederland komt in Zuid-Holland

Over de volledige lengte van 17 kilometer gaat de N470 komend jaar op de schop. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de doorstroming verbetert. Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. Deze drukke verbindingsweg was een uitgelezen kans om een nieuwe aanpak te kiezen gericht op energieopwekking en CO2-besparing. Het resultaat is een voorbeeldproject met 13 innovaties waarin aannemersbedrijf Boskalis het groot onderhoud en het beheer de komende 12 jaar “CO2-negatief” zal uitvoeren. Dat betekent dat bij de wegvernieuwing meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt.

N470: Van A4 tot Zoetermeer de duurzaamste weg

De duurzame transformatie zal niemand na het groot onderhoud kunnen ontgaan. In het oog springend is de ‘Energy Wall’ bij Delfgauw. Een geluidsscherm dat óók energie opwekt met geïntegreerde zonnepanelen en micro-windturbines. Bijzonder is bovendien dat de opgewekte energie wordt geleverd aan het eerste gelijkstroomnetwerk langs de openbare weg. De ‘Energy Wall’ levert daarmee efficiënt stroom voor de openbare verlichting en verkeerslichten langs de weg. De opgewekte energie wordt overdag opgeslagen in ‘De Groene Batterij’ naast de weg die ’s nachts de openbare verlichting van stroom voorziet. ‘Imflow’ (een adaptief verkeersmanagementsysteem) verbetert de doorstroming op de weg en voorkomt veel CO2-uitstoot doordat auto’s minder hoeven te remmen en op te trekken.

Vroeg in het ontwerpproces zaten bewoners en bedrijven uit de buurt al aan tafel. Daar is bijvoorbeeld het idee ontstaan om bij twee tunnels op de weg testen uit te voeren met geluidsabsorberende tunnelbekledingen van houtvezelbeton en van olifantengras.

N470 en N211 zijn pas stap één

Gedeputeerde Floor Vermeulen bruist van de energie als hij over de wegen spreekt. Want niet alleen de N470, ook de aanpak van de N211 tussen Westland en Den Haag komt voort uit de ambitie om voorop te lopen in duurzame mobiliteit en infrastructuur. “Ik ben enorm trots op wat we voor elkaar krijgen. Je ziet gewoon het Klimaatakkoord in uitvoering!”, aldus Vermeulen, “Deze twee wegen zijn een vliegwiel voor verduurzaming van al onze wegen en vaarwegen, maar ook voor investeringen in duurzame mobiliteit.” In al deze projecten legt Zuid-Holland de lat net iets hoger dan gangbaar in de markt waardoor aannemers en leveranciers uitgedaagd zijn te innoveren, samen te werken en hun creativiteit te gebruiken om de opdracht te mogen uitvoeren.

Samenwerken in uitvoering en beheer

Boskalis heeft in haar winnende voorstel 13 energiebesparende maatregelen voorgesteld die in de N470 zullen worden toegepast. Boskalis start de komende realisatieperiode in samenwerking met 14 partners. Niek Klinkenberg van Boskalis licht toe: “De eisen van provincie Zuid-Holland hebben ons flink uitgedaagd. Er ligt daardoor een totaalplan met -over de gehele lengte van de weg- een afgewogen mix aan maatregelen die grotendeels ook in andere wegen toegepast kunnen worden. Over de looptijd van 12 jaar wekt de weg meer dan 150% op dan we uitstoten bij de werkzaamheden. “Dat bespaart in totaal 2.831 ton CO2 en dat maakt de weg beter dan CO2-neutraal.”

Blijvend besparen

De CO2-besparing is niet eenmalig. De zonnepanelen en windturbines leveren nog jarenlang energie nadat de weg open is. Burgers en bedrijven profiteren direct mee door toepassing van asfalt dat de wrijving van autobanden vermindert. Het weggeluid vermindert en weggebruikers besparen daarmee enkele procenten aan brandstof. Dat scheelt in de portemonnee en vermindert de dagelijkse CO2-uitstoot van de weg.

Planning werkzaamheden

Met de voorbereidende werkzaamheden wordt komende september reeds gestart. In het vierde kwartaal van 2018 zullen de werkzaamheden op de weg beginnen. Eind 2019 wordt de vernieuwde weg geopend.