Direct naar hoofdinhoud

Dijkversterking Vlieland start in voorjaar 2024

Nieuws

Op woensdag 11 oktober 2023 hebben wij samen met Rijkswaterstaat het contract ondertekend om de dijkversterking op Vlieland uit te voeren. Deze dijk ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat en moet het dorp beschermen tegen hoogwater van de Waddenzee. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Daarom gaan we de dijk versterken.

Goed geluisterd naar omwonenden
Tijdens het maken van het ontwerp van de nieuwe dijk is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.

Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud. De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken. Dit pad wordt verbreed, zodat het pad toegankelijk is voor hulpdiensten.

De aanvoer van materiaal en machines zal plaatsvinden via een speciaal daarvoor gemaakte tijdelijke loswal. Op deze manier proberen we de hinder te beperken. Tevens wordt tijdens het werk een gebiedsconciƫrge ingezet. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en probeert hen waar nodig te helpen.

Start werkzaamheden
De komende periode wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt, waarna de eerste voorbereidende werkzaamheden in februari 2024 kunnen beginnen. Het werk aan de dijk zal in april 2024 starten.

Geslaagde dag
Als gezamenlijk team van Rijkswaterstaat en Boskalis Nederland hebben we deze dag ook stil gestaan bij de manier van samenwerken, onze opgave en projectdoelstellingen. We kijken uit naar een prettige samenwerking.