Direct naar hoofdinhoud

Elektrische kraan voor graafwerk in De Wieden

Nieuws

Bij de verbreding van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove, onderdeel van het project De Wieden, zet Boskalis Nederland een elektrische kraan in. Dit gebeurt in samenspraak met de provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Projectmanager Gerco Dam van de provincie zegt ter toelichting: ‘In één van de graafmachines zit geen brandstof maar een accupakket. De inzet van elektrische graafmachines is in ontwikkeling. Op dit moment zijn de kosten hoger dan de inzet van een reguliere kraan die op diesel werkt. Dit komt mede doordat het opladen van de kraan op locatie vaak een uitdaging is. Of je moet een bouwaansluiting maken of een accupakket elders opladen. Het opladen doen we tijdens dit project in Sint Jansklooster. Er is behoefte aan projecten met deze manier van werken. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers bijdragen aan een meer duurzame uitvoering van dit soort opdrachten en ervaring opdoen naar de beste manier van werken en hoe de inzet van een elektrische kraan goedkoper kan worden’.

Waarom in De Wieden?
Dam vervolgt: ‘Juist in een Natura 2000 gebied als De Wieden, met veel kwetsbare natuur dat gevoelig is voor stikstof, moet de uitstoot van stikstof zo klein mogelijk worden gehouden. De nu nog gangbare inzet van materieel op (bio)diesel voldoet daar niet aan en vraagt om verbetering.

In het project De Wieden combineren de opdrachtgevers verschillende doelen. Zo kan het waterschap met gemaal Stroink door een breder kanaal beter water afvoeren bij hevige regen en beter aanvoeren bij droogte. Met hogere waterpeilen kan ook bodemdaling worden voorkomen. Naast het kanaal komt een moeraszone van ongeveer 25 meter breed, waarin moerasvogels zoals de grote karekiet en de otter zich thuis voelen. Natuurmonumenten neemt de nieuwe moeraszone in beheer. De nieuwe oever van het kanaal wordt hiermee, in opdracht van de provincie, een natuurvriendelijke verbinding tussen het Natura 2000 gebied De Wieden en het Vollenhovermeer’.

Wat valt er nu al te zien?
Rens Smeenk, uitvoerder van Boskalis, antwoordt; ‘Wie de komende tijd in De Wieden over de Duinweg rijdt, en daarbij over de brug van het Ettenlandsch Kanaal komt, ziet één en al bedrijvigheid. De gele graafmachines van Boskalis zijn druk met het graven en het verwerken van grond. Dat geldt ook voor het gebied bij Muggenbeet waar vrij gekomen grond naar toe gaat in beunbakken met een duwboot. Met de grond hogen we kades en keringen op om zo het water tegen te kunnen houden. Natte gebieden blijven hierdoor beter bereikbaar voor het beheer. De kwartelkoning profiteert van de ophoging van een aantal percelen’.