Direct naar hoofdinhoud

Onze specialismen

Werken bij Boskalis Nederland

Tijdens je werk met je voeten in de Nederlandse klei of zand staan, maar wél met de voordelen van een groot internationaal bedrijf: dat is werken bij Boskalis Nederland.

Met onze projecten werken we aan rivieren en dijken, aan kust en zeehavens en houden we Nederland bereikbaar.

Bij ons werken elke dag zo’n duizend medewerkers met passie en trots aan een breed scala van mooie projecten. 

Klik hier voor onze vacatures.

Door onze vele specialismen zijn we uniek in Nederland. We behoren tot de top in beton, asfalt, grondstoffen, groot grondverzet, baggeren en dijkwerken. Juist die combinatie van kennis en ervaring maakt ons tot de betrouwbare partner voor ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen, havens, rivieren en dijken, aquaducten en bruggen, - baggeren en landaanwinning, kustbescherming en specialistisch grondverzet.

Inshore & Nearshore Diving

Boskalis Inshore & Nearshore Diving Service (INDS) is de eigen duikafdeling van Boskalis Nederland. Onze duikers werken vlak bij de kust en op de binnenwateren. De kustactiviteiten bestaan onder andere uit reparaties van offshore kabels en onderhoud aan petrochemische installaties. Op de binnenwateren werken we onder meer aan steigers, sluizen en havens. Daarnaast leveren we onze diensten voor de realisatie van bouwkuipen voor onze infraprojecten. Als een van de weinige Europese organisaties zijn we gecertificeerd om onder water te lassen volgens Class A. Zo spelen we een rol bij de landaanwinning in de Rijnhaven en de overnachtingshaven in Spijk.

Grondstoffen

Boskalis Nederland wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grind, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen. Deze primaire en secundaire grondstoffen gebruiken we voor onze eigen projecten. We verhandelen ze ook aan externen. Onze adviseurs kennen de kaart van Nederland als het gaat om grondposities. Zij begeleiden de inname en afzet van grondstoffen op onze projecten. Ze zijn specialisten als het gaat om milieuwet- en regelgeving.

Opsporing Conventionele Explosieven (OCE)

In de Nederlandse (water)bodem liggen her en der nog explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  Waar nodig wordt bij de start van elk project de bodem onderzocht. Boskalis Nederland beschikt over een eigen team van explosievendeskundigen en is OCE-gecertificeerd. Al onze OCE-medewerkers zijn bevoegd voor het opsporen en tijdelijk veiligstellen van explosieven en beschikken over praktijkervaring.

Meer informatie?

Vragen over handel of milieu?

Ons specialisme Grondstoffen is het aanspreekpunt voor alle vragen over handel en milieuadvies met betrekking tot grondstoffen. Onze grondstoffencoördinators en grondstoffenadviseurs zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.

Contact met onze OCE experts

Is op uw project Opsporing Conventionele Explosieven nodig? Neem contact op met onze experts.

Boskalis Hirdes

Voor OCE werken wij intensief samen met Boskalis Hirdes, ons Duitse zusterbedrijf dat is gespecialiseerd in opsporing te water. Dit partnerschap vergemakkelijkt de uitwisseling van materieel en geavanceerde apparatuur.