Als geïntegreerde multi-specialist zijn we onderscheidend in complexe grootschalige werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers. We houden Nederland veilig, hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing, maken nieuwe natuur, passen de kaart van Nederland aan en we houden Nederland bereikbaar.

Projecten

Asfalt

Wegenonderhoud grondgebied gemeente Oldambt

In de combinatie Oldambster Wegenbouw Combinatie (OWC) voert Boskalis Nederland samen met Koen Meijer BV het wegenonderhoud uit voor grondgebied gemeente Oldambt. In de provincie Groningen hebben meerdere gemeenten te maken met wegdekproblemen door droogte. Naast het reguliere onderhoudswerk heeft de combinatie ook een demonstratie wegenvak cement bitumen stabilisatie, CBIS, aangebracht. De toepassing is een innovatieve oplossing voor de droogte problematiek. In de combinatie Oldambster Wegenbouw Combinatie (OWC) voert Boskalis Nederland samen met Koen Meijer BV het wegenonderhoud uit voor grondgebied gemeente Oldambt. In de provincie Groningen hebben meerdere gemeenten te maken met wegdekproblemen door droogte. Schuimbitumen oplossing voor droogteschade Naast het reguliere onderhoudswerk heeft de combinatie ook een demonstratie wegenvak cement bitumen stabilisatie, CBIS, aangebracht. CBIS is een effectieve manier van wegenonderhoud. De toepassing heeft als voornaamste voordelen dat het flexibel is en daardoor enige zetting van de ondergrond kan opvangen. Daarom is het uitermate geschikt voor de droogte problematiek. Voorts is het duurzaam door CO2 reductie, hergebruik van materialen zoals bestaand asfalt en daardoor minimalisatie van aan te voeren materialen dat direct minder hinder geeft voor de omgeving. Het heeft een hoog draagvermogen en een lange levensduur van wel 50 jaar. Voordelig zijn de lagere aanlegkosten, reductie op de onderhoudskosten en op lange termijn geen vervanging fundering. Het product is 100% herbruikbaar in dezelfde toepassing.

Bekijk project
Baggeren

Herstel Hooge Platen Westerschelde

De Hooge Platen is een uitgelezen broedplek voor vogels en wordt daarom verhoogd zodat deze ook bij hoog water boven water blijft. Boskalis Nederland zorgt voor de versterking die in een korte tijd met een strakke planning gerealiseerd wordt. Zo'n 1.800 hectares slik- en zandplaten liggen bij vloed onder water. Het enige stuk van de Hooge Platen dat droogblijft behalve bij springvloed is de Bol. Daar wordt een banaanvorm van zand aangebracht. De Hooge Springer wordt versterkt met zand en schelpen, favoriet bij sommige broedvogels zoals de dwergstern en strandplevieren, tot hoogwatervluchtplaats waar vogels en zeehonden kunnen rusten. Boskalis Nederland versterkte al diverse eilanden zoals Griend en de Roggenplaat en bouwde zelfs hele nieuwe exemplaren zoals de Marker Wadden. Met die ervaring en een strakke planning verhogen we voor de provincie Zeeland en beheerder Zeeuws Landschap de Hooge Platen in de Westerschelde. Zodat hier straks weer vogels kunnen broeden.

Bekijk project
Asfalt

Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk ontwikkelt een nieuw logistiek park nabij het bestaande industrieterrein. Boskalis Nederland heeft de opdracht om de interne baan inclusief twee civiele kunstwerken te realiseren. De Interne Baan vormt straks de verbinding voor vrachtverkeer tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het Logistiek Park Moerdijk. Boskalis Nederland maakt het terrein bouwrijp en er komt onder meer een weg en twee kunstwerken die oud en nieuw verbinden. Naast deze “traditionele” infraverbinding realiseren we hier ook een digitale verbinding (digital twin) dat de ontwerp- en realisatiefase nauwkeurig visualiseert.

Bekijk project
Project

Openbaar Vervoers Terminal Amsterdam Zuid

Het project omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas, dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage. Bouwcombinatie Nieuw-Zuid bestaat uit Boskalis, Mobilis TBI, en Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Bij de opdracht voor OVT Amsterdam Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie, op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin volgend jaar overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Binnenstedelijke mobiliteit Alle vervoerstromen over land komen op de Amsterdamse Zuidas samen: voetgangers, fietsers, verkeer van de A10, bus, tram, metro en trein. En dat op een van de drukste plekken in Nederland. Projectorganisatie Zuidasdok De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt.

Bekijk project
Dijkwerken

Aanleg proefproject Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s is gestart met de aanleg van het Demonstratieproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. Als onderdeel, en in opdracht, van EcoShape voert Boskalis Nederland en Van Oord Nederland in de Combinatie BGD v.o.f. de werkzaamheden voor de aanleg van de ‘Brede Groene Dijk’ uit. Waterschap Hunze en Aa’s is gestart met de aanleg van het Demonstratieproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Vooruitlopend op de toekomstige dijkversterking wordt als test- en monitoringsvak de dijk vanaf half mei over een lengte van 750 meter verbreed met lokaal gewonnen en gerijpte klei. De aanleg van de dijk is gereed op 1 oktober 2022. Kleitransport Voor de aanleg van de dijk brengt het Waterschap via EcoShape tot en met 22 juli een gedeelte van de benodigde klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. De overige benodigde klei is lokaal gewonnen in de kwelder, ook is er in de kwelder door EcoShape slib gerijpt tot klei. In totaal zal er voor dit demonstratie stuk ca. 115.000 m3 klei worden verwerkt. Onderzoek Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van de gerijpte klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is. Samenwerking EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 waar ook de gemeente Eemsdelta bij betrokken is en dat onder leiding staat van de provincie Groningen. Uitvoering van de werkzaamheden Als onderdeel, en in opdracht, van EcoShape voert de Combinatie BGD v.o.f. (projectcombinatie van de bedrijven Boskalis Nederland en Van Oord Nederland) de werkzaamheden voor de aanleg van de ‘Brede Groene Dijk’ uit. De realisatie van het proefproject wordt als voortvloeisel vanuit een bouwteamfase uitgevoerd waarbij de projectcombinatie van Boskalis en Van Oord tevens verantwoordelijk is voor het monitoren en verzamelen van diverse gegevens gedurende de aanleg. Deze gegevens zijn onderdeel van het onderzoek van EcoShape.

Bekijk project
Asfalt

Kempenbaan Oost Veldhoven

Door groei van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op bedrijventerrein De Run in Veldhoven (NB) komt de bereikbaarheid steeds meer onderdruk te staan. Er zijn vaker filemeldingen over de Kempenbaan, de ontsluitingsweg naar De Run. Boskalis Nederland helpt dit in de toekomst te voorkomen. De herinrichting van Kempenbaan-Oost gaat toenemend verkeer veilig en ongehinderd afwikkelen onder meer door: directe verbinding tussen toe- en afrit 21 op de N2 Veldhoven-Zuid en Run 1000, nieuwe aansluiting op Run 2000, een fietspad in twee richtingen onder A2/N2, een duidelijke scheiding verkeer en OV-busbaan en de fietsvallei met gecombineerde fietstunnel en busstation en geïntegreerd en robuust waterhuishoudkundig systeem met inpassing van groen. De Run, ten westen van de A2 en ten noorden van A67, is voor Veldhoven en metropoolregio Eindhoven van grote betekenis. Dit bedrijventerrein heeft zich afgelopen decennia, mede door de vestiging van ASML ontwikkeld. Het traditionele bedrijventerrein werd een locatie van groot regionaal en (inter-) nationaal belang. Zeker ook omdat het Máxima Medisch Centrum er is gevestigd, moet dit gebied goed bereikbaar zijn en blijven. Naast projectrealisatie verzorgt Boskalis Nederland ook tien jaar onderhoud na oplevering.

Bekijk project
Back to top