Onze verhalen

Geselecteerde filters:
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Geografisch ontwerp: 3D model integratie van verschillende disciplines

Onze afdeling Geografisch Ontwerp ontwikkelt zich voortdurend. Het 3D-model is daarbij steeds vaker de bron voor elk project. Door de steeds verdergaande integratie van verschillende disciplines staat het 3D-model vaker aan de bron van elk project. In het 3D-model van bijvoorbeeld een nieuwe dijk zijn naast geografische en geologische informatie bijvoorbeeld ook planning en kosten opgenomen. Verknoping van informatie De verknoping van informatie helpt bij de opzet, het ontwerp en de uitvoering van een project. Daarbij zitten de modellerende ontwerpers graag al vanaf het begin van een tender of project aan tafel. Zo kunnen we bijvoorbeeld duurzaamheidaspecten direct inbrengen en dat heeft voordelen. Blijkt lokale grond opnieuw inzetten haalbaar, dan weet je meteen wat dat betekent voor je kosten en planning. Ook tijdens de uitvoering is het gemodelleerde ontwerp enorm nuttig. Het model rekent bij een aanpassing alles direct door. Van 3D naar dynamisch model De opdracht van onze afdeling Geografisch Ontwerp is het 3D-model met steeds meer informatie te verrijken tot een parametrisch model. Dan kunnen we van inmeten en surveyen tot en met uitvoering en onderhoud ermee aan- en bijsturen. De verwachting is dat met de ontwikkeling van nieuwe (beheer)tools voor het dynamische model voor wegen, dijken, nieuwe natuur en landwinning steeds meer disciplines kunnen ondersteunen. Zo zijn we niet alleen ondersteunend met onze 3D-modellen, maar dragen onze geografisch ontwerpers ook bij aan een duurzame toekomst op land en water.

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Op afstand meten = nauwkeurig, snel én veiliger

Meten en de expertise van onze surveymedewerkers daarin spelen een belangrijke rol in de uitvoering in dijkenprojecten. Maar lopen op stortsteen voor metingen brengt risico’s met zich mee. Een toolbox over veiligheid was de aanleiding om na te denken over verbetering waarna innovaties bedacht. Op project Markermeerdijken worden nu land- en omgevingsdata op afstand verzameld via drones en scans. Samen met een onafhankelijk bedrijf zijn enkele proeven opgestart om aan te tonen dat de meetnauwkeurigheid met een drone net zo nauwkeurig is en deze bleek zelfs nauwkeuriger. Ook de scanauto wordt ingezet. Het is veiliger en geeft neen veel beter beeld. De scanner op de auto scant een 3D puntenwolk in. Hij meet bovendien alles. Zelfs de zakbakens kunnen worden mee gescand. Met als grote plus dat de medewerkers van Survey nagenoeg niet meer komen op golfbrekers, strekdammen en depots om meetpunten te kunnen bereiken.

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Innovatie nieuw en duurzaam asfalt bij onderhoud A348

Deze zomer krijgt de A348 tussen Arnhem en Dieren een nieuw en duurzaam asfalt. Dit asfalt bestaat voor 98% uit gerecycled asfalt en komt in beide richtingen op 1 rijstrook van de A348. Dit is een van de vele resultaten uit de gezamenlijke zoektocht van provincie Gelderland en Boskalis Nederland naar een zo duurzaam mogelijke A348. Vertrekpunt is beheer en onderhoud van de bestaande weg met zo min mogelijk CO 2 -uitstoot, zo circulair mogelijk en met zoveel mogelijk aandacht voor waterveiligheid en natuur. Via een mobiele centrale genaamd Helice, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie, wordt nieuw asfalt uit gerecycled asfalt geproduceerd. Deze thermische olie is elektrisch te verwarmen en werkt door het gesloten systeem erg energiezuinig. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO 2 en overlast door andere emissies. Met deze techniek van ARP Engineering BV en Boskalis Nederlandis is een prototype opgebouwd nabij de A348. Na afloop van het groot onderhoud wordt de proefopstelling afgebroken. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar zijn we van overtuigd!”

Lees meer
We houden Nederland bereikbaar

Meest duurzame weg van Nederland in gebruik genomen

De uitdagende opdracht die Boskalis Nederland kreeg voor de N470 was het groot onderhoud plús het realiseren van een energietransitie. Het werk is afgerond, de weg is in gebruik genomen. Door besparing, het opwekken van duurzame energie en het verlagen en compenseren van CO2-uitstoot is de N470 nu een weg die niet alleen energie bespaart maar zelfs energie oplevert! Traject De N470 is een belangrijke schakel tussen de A4 Delft, de A13 langs Pijnacker Nootdorp naar Zoetermeer en de A12. Er zijn veel doorgangen, kruisingen en rotondes in dit traject dat door de stad loopt, door bedrijventerreinen, kassencomplexen maar ook een natuurgebied en de TU Delft campus. Groot onderhoud was nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Naast de geëiste maatregelen kreeg Boskalis Nederland de ruimte om zelf innovaties aan te dragen. De opdrachtgever koos voor duurzame maar ook beproefde methodes. Boskalis Nederland heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve duurzame oplossingen. Batterij Het is de eerste weg met een zelfvoorzienend energiesysteem. Groene energie wordt lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt. De 220 zonnepanelen in het geluidsscherm, de ‘Energy wall’ bij Delfgauw wekken voldoende energie op om 323 lichtmasten en 225 verkeerslichten langs de weg van stroom te voorzien. Een grote batterij zorgt ervoor dat de stroom die overdag wordt opgewekt, ’s avonds gebruikt kan worden. Dit is een van 16 innovaties die de N470 over de hele lengte van 17 kilometer de duurzaamste weg van Nederland maken. De wegverlichting zelf is vervangen door energiezuinige LED-armaturen die ook nog eens kunnen dimmen als het ’s nachts rustig is op de weg. CO2 compensatie De N470 is CO 2 -negatief doordat de weg meer CO 2 compenseert dan dat er vrijkwam bij de werkzaamheden. Er is 1.600 ton CO 2 uitgestoten tijdens onze werkzaamheden aan de N470, terwijl tijdens het groot onderhoud en de levensduur van de weg ruim 5.000 ton CO 2 bespaard en gecompenseerd wordt met maatregelen in en rond de weg, zoals asfalt dat de rolweerstand van autobanden verlaagt, slimme verkeerslichten en natuurlijk het zelfvoorzienend energienetwerk langs de weg dat de lichtmasten en verkeerslichten van eigen duurzame stroom voorziet. Bijzondere toepassingen Energy Wall, die energie opwekt uit zonlichte en via windmolens Natuurvriendelijke vegetatie, de “Honey highway” Sedumbeplanting (vetplantjes) in de middenbermen Biobased reflectiepalen Rolweerstand verlagend asfalt Monitoren In dit project werkt Boskalis Nederland niet alleen samen met advies- en ingenieursbureau TAUW en Dynniq, specialist in energie en mobiliteit, maar ook met de TU Delft, die naast het tracé ligt. Hierdoor weten we nog meer wat bijvoorbeeld het effect is van een geluidsmaatregel. De komende jaren meten, innoveren, monitoren we op en langs de weg. Die kennis kunnen we ook weer toepassen voor onze andere projecten.

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Beaumix: circulaire bouwstof

Uit bodemas ontwikkelde Boskalis Nederland een circulaire bouwstof: Beaumix. Rijkswaterstaat civieltechnisch valideerde in 2018 Beaumix officieel als innovatief ophoogmateriaal. Uit afval AEC-bodemas is het restproduct van afval dat wordt verbrand in Afval Energie Centrales. De AEC-bodemas vormt de basis van Beaumix. Na uitgebreide behandeling van vervuilde bodemas is het een niet vormgegeven bouwstof die vrij kan worden gebruikt in de infra. Beaumix wordt veel gebruikt als aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten van Boskalis Nederland zoals het Prinses Amaliaviaduct. Circulair en ijzersterk Boskalis Environmental produceert deze ijzersterke bouwstof en maakt meteen nuttig gebruik van de AEC-bodemas. Om circulariteit nog verder te bevorderen, wordt bij de productie zoveel mogelijk metalen uit de as gehaald. Dat is milieuwinst, want deze metalen hoeven niet meer gewonnen te worden. Boskalis Nederland zet Beaumix zoveel mogelijk in op eigen projecten maar levert deze bouwstof ook aan derden. Binnen Boskalis Nederland kennen we de fysische eigenschappen en ondersteunen we ook klanten (technisch) bij het gebruik van deze duurzame bouwstof. Benieuwd op welke projecten Boskalis Nederland de innovatieve bouwstof Beaumix toepast? Bekijk: Prinses Amaliaviaduct Tractaatweg

Lees meer
We houden Nederland veilig

Unieke veiligheidstraining voor Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam schakelde Boskalis Nederland in om tachtig werknemers een veiligheidstraining te geven op het project Amaliaviaduct. Volgens projectmanager Pim van Veenendaal is het de manier om onveilige situaties te voorkomen. “We willen allemaal dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig naar huis gaat.” Samen risico’s verkleinen Het werk vindt plaats op de drukke Maasvlakte. Pim gaf daar een lezing met de insteek: Wat kan het Havenbedrijf anders doen om de bouw voor Boskalis Nederland veiliger te maken? De boodschap was helder. “Om een werk te verwezenlijken nemen we soms risicovolle stappen. Door al vanaf de ontwerpfase samen te werken, kunnen we per situatie tot de veiligste oplossing komen. Zo spreken we nu bijvoorbeeld naar wens van het Havenbedrijf af om bepaalde voorzetwanden al vooraf te plaatsen. Onveilige situaties bij achteraf plaatsen voorkomen we zo.” Juiste aanpak Een ander onderdeel van Pims training vond buiten plaats. “We maakten een rondje over de werkplaats om onveilige situaties te laten zien en deelden onze visies. Door een open discussie met elkaar te voeren, kwamen we tot overeenstemming over de juiste aanpak voor de toekomst.” Wil je weten hoe Boskalis Nederland onveilige situaties op de werkplaats voorkomt? Lees ….

Lees meer
Back to top