Onze projecten

Project

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het tracé loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis. Buitenring Parkstad Limburg geeft invulling aan de ontbrekende schakels binnen dit tracé, waardoor een hoogwaardige regionale autoweg ontstaat. Het project bestaat uit het aanpassen van 14 kilometer bestaande wegen en/of verbreden en aanleggen van 12 kilometer nieuwe wegen. Daarnaast worden er 45 kunstwerken gerealiseerd, 21 geluidsschermen geplaatst, 7 verkeersregelinstallaties aangelegd en wordt de Buitenring voorzien van openbare verlichting en ecologische voorzieningen. Buitenring Parkstad Limburg wordt een volwaardige autoweg met 2 rijbanen, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen, met een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert de afwikkeling van het verkeer substantieel. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Parkstad Limburg.

Bekijk project
Project

HES Hartel Tank Terminal HTT, Rotterdam

Nieuwe kade bereikbaar voor grootste olietankers In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwt de combinatie Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en Mobilis een diepzeekade, binnenvaartkade en steiger voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook (Maasvlakte 1). Om te zorgen dat zowel grote olietankers als binnenvaartschepen hier kunnen aanleggen. De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een terminal in ontwikkeling. De opslagterminal geeft HES de mogelijkheid om olieproducten op- en over te slaan. We realiseren om dit mogelijk te maken: een 1.200 meter lange kademuur aan voor zeeschepen, een 1.100 meter lange binnenvaart kademuur en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen voor binnenvaartschepen de nodige bagger- en grondwerkzaamheden oever- en bodembescherming. Bij de aanleg wordt voldaan aan de hoogste eisen op gebied van veiligheid en milieu. Aan de nieuwe kade kunnen nu zelfs de grootste zeetankschepen aanmeren. De steiger rust op betonpalen met een dek opgebouwd uit prefab betonnen kespen en liggers. Het remmingwerk uit stalen palen met 700 ton aan samengesteld buisliggers. De diepzeekade is een betonnen kesp met ontlastvloer (L-wand) gefundeerd op een combiwand en 645 schroefinjectiepalen, verankerd met ruim 300 MV-palen. De binnenvaartkade is een betonnen deksloof gefundeerd op een combiwand en verankerd met ruim 340 schroefinjectieankers. In totaal wordt ruim 45.000m3 beton verwerkt. De HES Tank Terminal moet de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam verder versterken. Het project zal eind 2019 voltooid zijn.

Bekijk project
Project

Amaliaviaduct Maasvlakte Rotterdam

Rotterdamse haven beter bereikbaar. Het werd steeds drukker op Maasvlakte 2. Om te zorgen dat de haven en de containerterminals bereikbaar blijven, besloot het Havenbedrijf Rotterdam de weg te verbreden en een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Dit Prinses Amaliaviaduct is onder architectuur gebouwd en een visitekaartje voor Boskalis Nederland als multispecialist. Het Prinses Amaliaviaduct verbetert de doorstroom op de Maasvlakteweg. Hier komen meerdere wegen, de spoorlijn, de leidingenstrook en ook de toekomstige Container Exchange Route samen. Om het viaduct optimaal in het landschap te passen, koos Zwarts & Jansma Architects voor lange, vloeiende lijnen en dubbele kromming van de betonnen elementen. Wie langs de wand van 600 meter rijdt, die een doorgaand maar steeds wisselend patroon heeft, ziet geen voegen. Het lijkt één massieve wand. Deze afwerking die voldoet aan CUR100 is uniek in Nederland. Uniek: gewapende grond Uniek is ook dat er voor het viaduct is gewerkt met gewapende grond met Beaumix. We hebben doeken (geogrids) geplaatst met daartussen Beaumix, een duurzame en innovatieve methode. Beaumix, een nieuw soort schoongewassen restmateriaal uit de afvalverbrandingsoven. Dit gerecyclede product wordt gebruikt ter vervanging van zand. Voor de aanleg van het Amaliaviaduct is 230.000 ton Beaumix ingezet, wat wil zeggen dat circa 12.000.000 ton voormalig afval is hergebruikt. Weinig hinder Tijdens de aanleg heeft het spoor- en wegverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervonden. De Maasvlakteweg is niet afgesloten. De containerterminals en andere bedrijven op de Maasvlakte bleven dag en nacht operationeel. Verstoring van de operationele processen of de bereikbaarheid van deze bedrijven is immers kostbaar. Bij de sporen waarover het Prinses Amaliaviaduct is gebouwd, is het werk deels uitgevoerd tijdens buitendienststellingen. Veiligheidstraining Boskalis Nederland loopt voorop met een zo veilig mogelijk proces. Vandaar dat opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam ons vroeg om tachtig medewerkers een veiligheidstraining te geven. We legden uit dat veiligheid al begint bij de uitvraag voor een opdracht en ook bij het ontwerp een belangrijke rol speelt. Via een rondleiding over het Amaliaviaduct in aanleg gaf Boskalis Nederland een kijkje in de keuken in de praktijk. Veiligheid is iets van de hele keten. Helemaal in eigen huis Dit integrale project laat de kracht van Boskalis Nederland zien. Het project is in eigen huis bedacht, ontworpen en uitgevoerd. Daarnaast hebben we al onze specialismes in kunnen zetten: EMM bouwde de grondconstructie, Boskalis civiel het beton, ons QRS-lab ontwikkelde het juiste asfalt en infra legde de wegen aan. Zo konden we met alleen maar Boskalis-collega’s het hele project realiseren. Architect, opdrachtgever, aannemer en weggebruikers zijn tevreden. “Dit is een kunstwerk met een grote K.” In de media Wapening ontworpen met BIM http://www.betonenstaalbouw.nl/prinses-amaliaviaduct-maasvlakte-2-rotterdam-wapening-3dbim-ontwerpen-uniek-nederland/

Bekijk project
Project

N381 Drachten-Nanningaweg

De N381, gelegen tussen Drachten en de Drentse grens, is voor de provincie Fryslân een belangrijke verkeersroute. Deze weg is de belangrijkste verbinding met Drenthe en Duitsland voor Drachten en in mindere mate voor Leeuwarden, twee economische centra binnen de provincie. Het potentieel van de weg wordt op dit moment echter niet ten volle benut. Het verkeer stroomt op de huidige weg, met een 80 km/uur regime en gelijkvloerse kruisingen, niet voldoende door en de verkeersveiligheid staat onder druk. De provincie Fryslân heeft daarom besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen. Dit zal zorgen voor Verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland; Verbetering van de verbinding tussen economische kernzones; Een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân; Verbetering van de veiligheid op en om de N381; Verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381. Het D&C project N381 betreft de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van de ombouw van de huidige N381 tot een stroomweg. De stroomweg krijgt een maximum snelheid van 100 km/uur. Daarnaast worden de gelijkvloerse kruispunten omgebouwd tot ongelijkvloerse. Werkzaamheden Het uitwerken van het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Voorlopigontwerp tot een: Geïntegreerd Definitief ontwerp; Geïntegreerd Uitvoeringsontwerp. De realisatie van het project N381 Drachten - Nanningaweg inclusief alle benodigde aansluitingen en bijkomende voorzieningen. 15 kilometer 2 baansweg ombouwen naar een 2x4 stroomweg; Realisatie van 13 kunstwerken: tunnels, bruggen en onderdoorgangen.

Bekijk project
Project

Reconstructie A20 - N456 Aansluiting Moordrecht

In 2011 heeft de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en Prorail het plan voor de reconstructie A20 - N456 gegund aan Boskalis Nederland. De huidige aansluiting "Moordrecht" wordt verplaatst en een deel van de N456 wordt omgelegd. Daarnaast worden er acht kunstwerken aangepast en wordt er een Dynamisch Verkeersmanagement gerealiseerd. Door de reconstructie kan het verkeer straks weer optimaal en veilig doorstromen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het motto “Slim bouwen, Slim plannen en het nemen van extra maatregelen”. Kernpunten binnen de aanpak zijn het handhaven van omgevingsobjecten, interactie met de omgeving, verkeersmanagement en hergebruik van betongranulaat. Het werk Het plan wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeente Zuidplas en Prorail uitgevoerd. Naast de verlegging van afslag 18 worden de provinciale weg N456 en een viaduct over het spoor verlegd. Voor fietsers en lokaal autoverkeer wordt een tunnel onder het spoor gebouwd. Dit zorgt voor: Minder files op de A20; Een betere verkeersafwikkeling op de afrit Moordrecht; Een verbeterde verkeersveiligheid De werkzaamheden De aanleg aan de zuidzijde van de A20 van een nieuwe toerit richting Gouda en een nieuwe afrit vanuit de richting Rotterdam; De huidige spoorwegovergang verdwijnt. In plaats daarvan wordt voor het doorgaand verkeer een nieuw stuk N456 met een viaduct over de spoorweg en de A20 aangelegd; De Middelweg (N456) wordt omgelegd en sluit aan op het nieuwe viaduct; De verlegging van de provinciale weg N456 aan de zuidzijde van de A20, parallel aan het spoor in de lijn Rotterdam-Utrecht tussen de huidige Middelweg en de 5e Tocht; De aanleg van een tunnel aan de westzijde van de huidige spoorwegovergang met een doorrijhoogte van ca. 3,50 m in de Middelweg onder het spoor die is bestemd voor fietsverkeer en lokaal autoverkeer/landbouwverkeer; Het verwijderen van de huidige toe- en afritten van de afslag Moordrecht (A20); In de Middelweg, met de kruising A20, zal een faunapassage worden aangelegd.

Bekijk project
Project

A4 Steenbergen

Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld. Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld. Vanuit het zuiden houdt de A4 nu op bij de aansluiting Halsteren. Vanuit het noorden houdt de A29 nu op bij de aansluiting Dinteloord. Vanaf deze locaties is gestart met het werk. De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. Er komen 3 knooppunten, 10 kunstwerken (waaronder een aquaduct) en diverse parallelwegen en geluidsschermen. De openstelling van deze 15 kilometer lange snelweg staat gepland in maart 2015, waarna het werk medio 2015 opgeleverd wordt. Het betreft een Design & Construct project. Uiteindelijk is de nieuwe A4 een grote vooruitgang voor het wegverkeer: Het verkeer hoeft niet meer op een 80 km/h-weg te rijden. De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2x2 rijstroken waarop 120 km/h gereden kan worden; De nieuwe weg is een goed alternatief voor de overvolle snelwegen A16 en A17; De A4 ontlast de N259 en verbetert daarmee het woon- en leefmilieu in de omliggende dorpskernen. Nieuw deel A4 De nieuwe weg buigt ter hoogte van de Steenbergsche Vliet naar het westen af; De westelijke boog kruist ondermeer de oude N259 en wordt ter hoogte van de Zeelandweg-Oost voorzien van een aansluiting op het onderliggende wegennet. Daar buigt de omleiding weer terug naar het oosten en sluit deze ter hoogte van Klutsdorp aan op de bestaande A4; Bijzonder onderdeel van de aanleg van de A4 is de realisatie van een aquaduct bij Steenbergen. Het aan te leggen aquaduct is het eerste aquaduct van Noord-Brabant. Voor geïnteresseerden is er nabij het ketenterrein in Steenbergen een informatiecentrum aanwezig waar het gehele traject middels een visualisatiefilm toegelicht wordt.

Bekijk project
Back to top