Onze projecten

Beton

Nieuwe Verbinding N69

Het project Nieuwe Verbinding N69 omvat de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de provinciale weg N69 ten zuiden van Valkenswaard en de snelweg A67 ter hoogte van Veldhoven, inclusief de realisatie van kunstwerken en de aanpassing van het bestaande wegennet. Veel doorgaand verkeer in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt Boskalis Nederland voor de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Video In de video ‘N69: Groenste weg van Brabant’ is te zien hoe Boskalis Nederland werkt aan de Nieuwe Verbinding N69. Natuurlijke manier De nieuwe provinciale weg loopt van de A67 bij Veldhoven tot de Luikerweg onder Valkenswaard en ligt buiten de dorpen. Zo wordt de leefbaarheid voor de bewoners in de regio verbeterd. De Nieuwe Verbinding N69 wordt een weg die veilig is, prettig rijdt en op een natuurlijke manier in het landschap opgaat. Er is veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur, met verbindingen over, langs en onder de weg voor mens en dier. Bij de uitvoering van de werkzaamheden streeft Boskalis Nederland naar een reductie van de CO2-uitstoot door het materieel door de inzet van biobrandstof. Voor de realisatie van dit project wordt gebruik gemaakt van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen Boskalis. Lees meer over de Nieuwe N69

Bekijk project
Beton

Metro aan Zee Hoekse lijn

Met de metro van Rotterdam helemaal tot aan Hoek van Holland reizen en zó het strand oplopen. Dat kan zodra de spoorverlenging van de Hoekse lijn klaar is. In de combinatie Boskalis Swietelsky werkt Boskalis Nederland aan die laatste kilometers spoor inclusief stations en kunstwerken. De combinatie is begonnen met de uitvoering van de grote civiele werkzaamheden voor Metro aan Zee. Het metrostation Hoek van Holland Haven wordt afgebouwd en we leggen de spoorbaan van Haven tot en met de overgang van de Strandweg aan. De gesloten bak (tunnel) tussen de Strandweg en de Paviljoensweg wordt gebouwd en de aanleg van de spoorbaan tussen de Paviljoensweg en het strand wordt gerealiseerd. En we realiseren het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand. Na uitvoering volgt een testperiode en proefrijden. Meer weten over het project? Kijk ook op: https://hoekselijn.mrdh.nl/

Bekijk project
Beton

HES Hartel Tank Terminal HTT, Rotterdam

Nieuwe kade bereikbaar voor grootste olietankers. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwde de combinatie Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en Mobilis een diepzeekade, binnenvaartkade en steiger voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook (Maasvlakte 1). Om te zorgen dat zowel grote olietankers als binnenvaartschepen hier kunnen aanleggen. De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een terminal in ontwikkeling. De opslagterminal geeft HES de mogelijkheid om olieproducten op- en over te slaan. Om dit mogelijk te maken, realiseerden we: een 1.200 meter lange kademuur aan voor zeeschepen, een 1.100 meter lange binnenvaart kademuur en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen voor binnenvaartschepen de nodige bagger- en grondwerkzaamheden oever- en bodembescherming. Bij de aanleg moest worden voldaan aan de hoogste eisen op gebied van veiligheid en milieu. Aan de nieuwe kade kunnen nu zelfs de grootste zeetankschepen aanmeren. De steiger rust op betonpalen met een dek opgebouwd uit prefab betonnen kespen en liggers. Het remmingwerk uit stalen palen met 700 ton aan samengesteld buisliggers. De diepzeekade is een betonnen kesp met ontlastvloer (L-wand) gefundeerd op een combiwand en 645 schroefinjectiepalen, verankerd met ruim 300 MV-palen. De binnenvaartkade is een betonnen deksloof gefundeerd op een combiwand en verankerd met ruim 340 schroefinjectieankers. In totaal wordt ruim 45.000m3 beton verwerkt. De HES Tank Terminal moet de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam verder versterken.

Bekijk project
Beton

Amaliaviaduct Maasvlakte Rotterdam

Rotterdamse haven beter bereikbaar. Het werd steeds drukker op Maasvlakte 2. Om te zorgen dat de haven en de containerterminals bereikbaar blijven, besloot het Havenbedrijf Rotterdam de weg te verbreden en een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Dit Prinses Amaliaviaduct is onder architectuur gebouwd en een visitekaartje voor Boskalis Nederland als multispecialist. Het Prinses Amaliaviaduct verbetert de doorstroom op de Maasvlakteweg. Hier komen meerdere wegen, de spoorlijn, de leidingenstrook en ook de toekomstige Container Exchange Route samen. Om het viaduct optimaal in het landschap te passen, koos Zwarts & Jansma Architects voor lange, vloeiende lijnen en dubbele kromming van de betonnen elementen. Wie langs de wand van 600 meter rijdt, die een doorgaand maar steeds wisselend patroon heeft, ziet geen voegen. Het lijkt één massieve wand. Deze afwerking die voldoet aan CUR100 is uniek in Nederland. Uniek: gewapende grond Uniek is ook dat er voor het viaduct is gewerkt met gewapende grond met Beaumix. We hebben doeken (geogrids) geplaatst met daartussen Beaumix, een duurzame en innovatieve methode. Beaumix, een nieuw soort schoongewassen restmateriaal uit de afvalverbrandingsoven. Dit gerecyclede product wordt gebruikt ter vervanging van zand. Voor de aanleg van het Amaliaviaduct is 230.000 ton Beaumix ingezet, wat wil zeggen dat circa 12.000.000 ton voormalig afval is hergebruikt. Weinig hinder Tijdens de aanleg heeft het spoor- en wegverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervonden. De Maasvlakteweg is niet afgesloten. De containerterminals en andere bedrijven op de Maasvlakte bleven dag en nacht operationeel. Verstoring van de operationele processen of de bereikbaarheid van deze bedrijven is immers kostbaar. Bij de sporen waarover het Prinses Amaliaviaduct is gebouwd, is het werk deels uitgevoerd tijdens buitendienststellingen. Veiligheidstraining Boskalis Nederland loopt voorop met een zo veilig mogelijk proces. Vandaar dat opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam ons vroeg om tachtig medewerkers een veiligheidstraining te geven. We legden uit dat veiligheid al begint bij de uitvraag voor een opdracht en ook bij het ontwerp een belangrijke rol speelt. Via een rondleiding over het Amaliaviaduct in aanleg gaf Boskalis Nederland een kijkje in de keuken in de praktijk. Veiligheid is iets van de hele keten. Helemaal in eigen huis Dit integrale project laat de kracht van Boskalis Nederland zien. Het project is in eigen huis bedacht, ontworpen en uitgevoerd. Daarnaast hebben we al onze specialismes in kunnen zetten: EMM bouwde de grondconstructie, Boskalis civiel het beton, ons QRS-lab ontwikkelde het juiste asfalt en infra legde de wegen aan. Zo konden we met alleen maar Boskalis-collega’s het hele project realiseren. Architect, opdrachtgever, aannemer en weggebruikers zijn tevreden. “Dit is een kunstwerk met een grote K.” In de media Wapening ontworpen met BIM http://www.betonenstaalbouw.nl/prinses-amaliaviaduct-maasvlakte-2-rotterdam-wapening-3dbim-ontwerpen-uniek-nederland/

Bekijk project
Beton

N201 Aansluitingen A4

Het project 'Aansluitingen A4' was onderdeel van het Masterplan N201+. Met dit deelproject is de capaciteit van en naar de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Het was een uitdagend project door de complexiteit van de kruispunten, de aanleg van fly-overs en de integratie van de disciplines beton, wegen en elektro (inclusief het Dynamisch Verkeersmanagement). Cachet Naast de aanleg van een gedeelte van de weg zijn er zes viaducten gebouwd. De opdrachtgever heeft ernaar gestreefd de kunstwerken een zeker cachet mee te geven. Dat aspect komt onder meer tot uiting in de viaducten over de A4. Dankzij kunststof elementen met LED-verlichting, die in het donker een rode gloed afgeven, is een bijzondere sfeer geschapen. Ook andere projectonderdelen zijn voorbeelden van de toegevoegde waarde van goede architectuur. Viaduct over de A4 De bouw van het viaduct over de zesbaans snelweg A4 is een sterk staaltje techniek en logistiek. Een complexe operatie. De A4 kon niet zomaar worden afgesloten, en bovendien bevond het viaduct in aanleg zich recht onder de Kaagbaan, een aanvliegroute van Schiphol. Daardoor konden we geen gebruik maken van hoge kranen. Fietsbrug Geniedijk Ook de aanleg van een fietsbrug met een lengte van ruim 350 meter over de A4 in het verlengde van de Geniedijk is een bijzonder onderdeel binnen het project. Tijdens het productieproces van het staal van de brug is koper, nikkel en chroom toegevoegd, waardoor met het corrosieproces een beschermende patinalaag ontstaat. Deze laag vormt een luchtdichte afsluiting waardoor het materiaal niet verder roest. Voordat de brugdelen werden geïnstalleerd, moesten ze als het ware ‘voor-roesten’ op het werkterrein. Het ontwerp van de brug sluit aan bij de militaire historie van de Geniedijk, die deel uitmaakt van de stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Pergola Wellicht het meest in het oog springende element is een ongelijkvloerse kruising met een hooggelegen busbaan, die de ‘Pergola’ wordt genoemd. De constructie wordt gedragen door twaalf kolommen. In totaal is in het balkenframe zo’n 400 ton wapeningsstaal toegepast. De wapening is handmatig gevlochten en werd met speciale stalen verbindingen aan de kolommen bevestigd. Door het golvende lijnenspel van de constructie te combineren met een uitgekiend ontwerp van grote tegels heeft de architect de suggestie gewekt dat er een grote slang door het landschap glijdt. De ruitvorm van de tegelwand komt ook terug in het bovenaanzicht van de pergola.

Bekijk project
Beton

Verbreden N50 tussen Ramspol en Ens

Boskalis Nederland heeft meegebouwd aan de verbreding van de N50 tussen Ramspol en Ens. Dit traject in de Noordoostpolder is een van de dertig verkeersknelpunten die Rijkswaterstaat versneld aanpakt via de Spoedaanpak. Veiligheid en betere doorstroming van het verkeer zijn het doel. Uitgangspunten en doelstelling Rijkswaterstaat liet de afgelopen jaren al de trajecten Kampen - Ramspol en Ens - Emmeloord aanpassen. Hier is de N50 omgebouwd tot autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Het gedeelte Ramspol - Ens ligt hiertussen. Ontwerp en uitvoering Het traject Ramspol – Ens is ongeveer 250 meter verlegd in westelijke richting. Het is ook verbreed, van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Schokkerringweg, voorkomt dat kruisend verkeer moet remmen. Deze aansluiting, in de vorm van een half klaverblad, verhoogt zo de veiligheid. De Ramspolbrug heeft plaats gemaakt voor een hogere en bredere brug. De 13 meter hoge en 34 meter brede brug hoeft minder vaak open. Sinds eind 2012 kan zodoende zowel vaarwegverkeer als wegverkeer beter doorstromen. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat de energie opslaat die vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep als de brug dichtgaat. Samen met de opbrengst van zonnecellen moet dat genoeg energie opleveren om de brug te openen. Een dergelijke energieneutrale brug is uniek in de wereld. Wat doet Boskalis? Boskalis heeft, in samenwerking met KWS, al het grond- en wegenwerk voor dit project uitgevoerd. Van zand leveren, waterlopen graven en waterkeringen omleggen tot het aanbrengen van asfalt. Voor dit Design & Construct werk heeft Boskalis ook het geotechnisch ontwerp verzorgd. Uitdagingen Om op korte termijn de onveilige situatie van een kruispunt bij Ens op te lossen, moest het uitvoerende werk al binnen enkele maanden na gunning starten. Ontwerp en uitvoering liepen daardoor parallel. Door goede risicoanalyse en samenwerking tussen ontwerp en uitvoering kon de nieuwe ongelijkvloerse kruising snel worden geopend. Een andere uitdaging was de hinder voor verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken. De oude brug is smal, vooral voor vrachtverkeer. Om de vertraging niet te verergeren, hebben we een alternatieve oplossing gevonden voor de zandleverantie: per schip en via lopende banden boven de weg. Omgevingsmanagement De brug vormt een verbinding tussen twee provincies, twee gemeentes, twee waterschappen en twee wegendistricten van Rijkswaterstaat. Afstemming met al deze stakeholders was voor ons continu een aandachtspunt.

Bekijk project
Back to top